Välkommen till Mjölk.se

Mjölk.se samlar fakta om mjölk och mjölkprodukter kopplat till kostråd, hälsa och miljö. Det är svenska mjölkbönder och mejerier via LRF Mjölk som står bakom Mjölk.se.

Här dricks det mest mjölk i världen

Runt om i världen dricker människor mjölk och äter mjölkprodukter. Men vart dricker de mest mjölk egentligen?

Toppkandidaterna i EU-valet: Så tycker de om skolmjölksstödet

Just nu pågår en översyn av skolmjölksstödet i EU. Alla utom två av de politiska partiernas toppkandidater i EU-valet svarade när LRF Mjölk ställde frågan:…

Seminarium: Skolmat på schemat: Hur blir skolmåltiderna mer jämlika?

LRF Mjölk bjöd in till seminarium med fokus på en jämlik skolmåltiden i skolan, den 29 maj på Järvaveckan 2024. Här kan du titta på…

Skolmatskommissionen: Inför en nationell skolmåltidspeng

I Skolmatskommissionens slutrapport finns en rad förslag för att uppnå en mer jämlik skolmåltid i landet. Inför en nationell skolmåltidspeng, låt skolmåltiden synas i kommunernas…

”Skolsköterskan säger att hon får färre förfrågningar om huvudvärkstabletter”

Fredrik Lundquist, kostchef i Karlstads kommun, är en av paneldeltagarna i LRF Mjölks seminarium "Skolmat på schemat: Hur blir skolmåltiderna mer jämlika?" på Järvaveckan den…

”Schemalägg skolmåltiden”

Den 29 maj, kl. 12.30 deltar Camilla Wiström, fokusgrupp Förskola & Skola i Kost & Näring och måltidschef i Katrineholms kommun, i LRF Mjölks seminarium ”Skolmat…

Skollunchen har en stor betydelse – även i gymnasiet

Den 29 maj håller LRF Mjölk ett viktigt seminarium med panelsamtal på Järvaveckan med rubriken: Skolmat på schemat: Hur blir skolmåltiderna mer jämlika? En av…

Kosläpp 2024

Ett säkert vårtecken är kosläppen på mjölkgårdarna runtom i landet. De sker i månadsskiftet april/maj och brukar locka ett par hundra tusen åskådare varje år.…