Mjölk och miljö

Varför välja svensk mat?

Varför är det så viktigt att välja svensk mat? Bland annat för klimatet, den goda djuromsorgen, den låga antibiotikaanvändningen och den biologiska mångfalden.

Så här jobbar mjölkbranschen med matsvinn

Genom att ta reda på mer om hur stort svinnet är på mjölkgårdar och mejeriet kan branschen jobba vidare med olika åtgärder för att minska det. Mjölkbranschen i Sverige har tagit fram hållbarhetsmål där man slagit fast att mejerierna ska minska svinnet i produktionen med 50% till 2030. Det är bra för alla: Bonden, kon, plånboken och planeten!

Gör en ko-rättvis upphandling!

Det är viktigt att ställa rätt krav vid offentlig upphandling av livsmedel. Annars finns risken att maten som serveras på offentliga anrättningar har producerats på ett sätt som är sämre för djuren och miljön.

Mjölkproduktion: Regenerativt jordbruk

Att använda ordet regenerativt när man pratar om jordbruk har blivit alltmer populärt de senaste 5-6 åren och många organisationer och multinationella företag gillar att använda sig av begreppet. Men vad betyder det egentligen? Här får du svar!

Kor hjälper jorden att må bra

Det är inte bara människor och djur som kan ha en god eller dålig hälsa. Även marken och jorden kan vara frisk eller sjuk. Det kallas för jordhälsa. Mjölkproduktion har en positiv inverkan på jordhälsan.

Välj svensk julmat – minska din klimatbelastning med en fjärdedel!

Du kan äta gott och samtidigt enkelt minska din klimatpåverkan avsevärt genom att välja svensk mat till jul. Det visar nya beräkningar som jämför klimatpåverkan från en tallrik med svensk julmat med en tallrik med importerade livsmedel.

Välj svenskt för hälsan och miljön

Det är skönt att veta att det finns mat som både är hälsosam och bra för miljön. Mjölk och mjölkprodukter är ett bra exempel på sådan mat.

Mjölkkor och biologisk mångfald

i Sverige är igenväxning det största hotet mot utrotningshotade (rödlistade) arter. Den riskerar att påverka 2 200 sällsynta arter negativt. Mjölkkorna behövs för att stoppa igenväxningen.