Emanuel Karlsten om mat och dieter i sociala medier

Hur påverkas vi av det vi hör och ser på sociala medier? Medielandskapet är snabbrörligt, och alla blir mer digitala. Det blir lättare att hitta information och enklare att ta till sig budskap av influencers, än från vetenskap och forskning. Att vara källkritiskt är a och o idag. Hör eller ser du ett udda påstående – gå till en pålitlig källa och ta reda på om det är sant eller falskt.

Emanuel Karlsten är journalist och sociala medie-expert och har bland annat medverkat i prisbelönta antologin “Varning för mat”, som vi gav ut tidigare i år. På Mjölkens dag 1 juni höll han en föreläsning om mat och dieter i sociala medier.