Därför räddar mjölk liv

Det är ingen slump att svältkatastrofpaket till barn innehåller mjölk. Genom mjölken får barnen i sig nästan alla näringsämnen de behöver och får därmed en större chans att överleva.

En rapport från Rädda Barnen visar att två och en halv miljon barn dör av svält varje år. Det är 300 barn i timmen. Enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är undernäring den ensamt största bidragande orsaken till sjukdom och död runt om i världen. UNICEF bekräftar att näringsbrist är det enskilt största hotet mot barns överlevnad och utveckling. Undernäring bidrar till ungefär 45 procent av dödsfallen bland barn som är under fem år. Men hur kan mjölk, kor och mejerier ändra på det?

En mjölkko = skillnad mellan liv och död

I länder där människor svälter kan en mjölkko betyda skillnaden mellan liv och död, inte minst för de yngsta. Genom mjölken kan barnen få i sig nästan alla näringsämnen de behöver och de får därmed en större chans att överleva. Kon ger också familjen en ekonomisk trygghet. De kan sälja mjölk, kalvar och så småningom kött och skinn. Gödseln kan användas i odlingarna, som bränsle eller byggmaterial. Familjerna kan börja spara och investera. De kan betala barnens skoluniformer och skolböcker. De kan börja bygga en framtid.

Mjölken har nyckelroll i de globala målen

Även på samhällsnivå har mjölkbönder och mejerier en nyckelroll för att klara världens livsmedelsförsörjning och bekämpning av fattigdom. I The Dairy Declaration som lanserades oktober 2016, konstaterar FAO att mjölk- och mejerisektorn är nödvändig för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, bland andra målen ingen 1. fattigdom, 2. ingen hunger, 13. bekämpa klimatförändringar och 15. bevara ekosystem och biologisk mångfald. I samma deklaration åtar sig mjölk- och mejerisektorn genom International Dairy Federation (IDF) att tillsammans med FAO arbeta för att uppnå dessa mål.

Försörjning för en miljard människor

FAO uppskattar att 240 miljoner människor är direkt eller indirekt sysselsatta inom mejerisektorn globalt och att det finns ungefär 150 miljoner mjölkgårdar runt om i världen. Det innebär att mjölkbranschen ger 1 miljard människor på jorden möjligheten att försörja sig.

 

Därför räddar mjölk liv

Det är ingen slump att svältkatastrofpaket till barn innehåller mjölk. Genom mjölken får barnen i sig nästan alla näringsämnen de behöver och de får därmed en större chans att överleva.

18 av 22 näringsämnen finns i mjölken – beställ fin affisch!

Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver varje dag. Här hittar du vår stora guide till alla 22 näringsämnen och varför de är så viktiga!

Barn behöver skolmjölk

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger en näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid.

FN gillar också mjölk, precis som vi

Trodde ni att det bara var vi på Hjärta mjölk som gillar mjölk? Så är det inte. I oktober 2016 undertecknade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) en deklaration om hur viktig mjölken är för hela världen.