Förskola, grönsaksutmaning och frukostklubb vinner pris på Mjölkens dag

En förskola med helhetssyn, ett spel som utmanar barn att äta mer grönsaker och en frukostklubb som ger alla barn chansen till en bra start på dagen. De är de tre pristagarna som idag fick dela på Hjärta mjölks stipendium för barnhälsa.

Katarina Olausson, kokerska på förskolan Hjuviks Fyr i Torslanda skickade in ansökan till Hjärta mjölk, och fick motta beskedet att de vunnit 15 000 kronor för föräldrakooperativets arbete med mat, hälsa och rörelse.

JURYNS MOTIVERING:

“Föräldrakooperativet Hjuviks Fyrs förskola är en förebild genom sin helhetssyn på barn, mat och hälsa. De integrerar kretslopp, natur, mat och rörelse i sin verksamhet på ett sätt som gör att barnen blir delaktiga i matlagningen och lär sig värna om naturen och om hur de själva mår.”

– Stort TACK säger Anna, Charlotte, Sara, Sophia och Katarina på förskolan, och fortsätter, vi blev otroligt glada, tacksamma och stolta över att mottaga detta fina pris. Det glädjer oss att vi uppmärksammas då vår pedagogik bygger på att lära barnen att umgås med och i naturen på ett naturligt och lustfyllt sätt. Detta gör vi exempelvis genom våra odlingslådor där barnen får följa odlingarna från sådd till skörd, och lyckan i att de själva få plocka upp och smaka på grönsakerna. Hur naturens kretslopp fungerar vävs in i vår verksamhet och barnen får en förståelse hur vi människor är en viktig del av detta. Nu ska vi fundera på vad vi ska göra för detta fina pris, så vi på bästa sätt kan fortsätta vårt arbete och skapa nyfikenhet, kunskap och engagemang inom detta viktiga område.

Marie-Louise Pihl, skolsköterska på Frejaskolan i Göteborg vann 5 000 kronor för den frukostklubb skolan har introducerat tillsammans med Röda Korsets Ungdomsförbund. När frukostklubben startade kom det 40 elever. Idag är det 100 elever som äter frukost tillsammans.

JURYNS MOTIVERING:

”Frejaskolans frukostklubb ger fler barn möjlighet att äta en hälsosam frukost – något som är viktigt både för inlärning och mående men bidrar också till gemenskap och förbättrad kommunikation på skolan. Genom att eleverna själva ansvarar för frukostklubben ger det eleverna värdefull praktisk erfarenhet.”

– Det känns Fantastiskt roligt att vinna hjärtats mjölk stipendium och visa att man kan göra skillnad och förbättra barns hälsa och mående. Det är roligt att få uppmärksammat något som är positivt och som ger så mycket glädje till våra elever och personal på skolan, säger Marie-Louise Pihl.

Anna Andrée, skolsköterska på Hedenvindskolan och Bredgårdsskolan i Strömsund vann 5 000 kronor för sitt grönsaksspel ”Grönsaksutmaningen” – ett spel som får barn att våga smaka nya grönsaker.

JURYNS MOTIVERING:

” Grönsaksutmaningen är ett enkelt, lustfyllt och kreativt sätt att få barn att våga testa mer och fler grönsaker. Det har använts med goda resultat under flera år. Det kan användas som ett roligt spel och även utvecklas till att inkludera andra grupper av mat.”

– Att vinna Hjärta mjölk stipendium känns toppen, roligt att nå ut till fler som kanske kan få nytta av utmaningen…Flera lärare har kommit och uttryckt till mig att det känns som att eleverna vågar smaka på mera olika grönsaker, om det beror på Grönsaksutmaningen eller annat är svårt att säga säger Anna Andrée.

Juryn bestod av:

Sara Ask, barndietist
Lotte Borgström, skolsköterska
Anna-Karin Edstedt-Bonamy, barnläkare
Jens Vikingsson, utvecklare offentliga måltider
Ann Wahlstedt, barnsjuksköterska

Kontaktuppgifter:
Förskolan Föräldrakooperativet Hjuviks Fyr:
Katarina Olausson, kokerska, 031924046, katarina.olausson@telia.com

Frejaskolans frukostklubb:
Marie-Louise Pihl, skolsköterska på Frejaskolan i Göteborg, 0313664634, marie-louise.pihl@grundskola.goteborg.se

Grönsaksutmaningen:
Anna Andrée, skolsköterska Hedenvindskolan och Bredgårdsskolan i Strömsund, 0704127735, anna.andree@stromsund.se

Hjärta mjölk:
Elin Rennerfelt, 0708301568, elin.rennerfelt@lrf.se