Fosfor

Fosfor utgör en byggsten i vår arvsmassa, DNA, och behövs för att kunna omvandla kosten till den sorts energi som kroppen kan använda. Det är dessutom nödvändigt för att bilda cellmembran.

Två deciliter lättmjölk ger 30 % av rekommenderat intag för barn 10–13 år.

För litet intag uppnås inte vid ett normalt intag av kalcium och protein. Dock kan svårt undernärda patienter drabbas av fosforbrist.

För stort intag ses så gott som uteslutande vid allvarliga sjukdomstillstånd, däribland nedsatt njurfunktion och sarkoidos om intaget av vitamin D varit för högt under en längre tid.

Bra källor är alla livsmedel som innehåller protein är bra källor till fosfor. Här hittar vi inte minst kött, fisk, fågel, mjölk och ägg på den animaliska sidan, samt baljväxter, nötter och frön på den vegetabiliska sidan.

Läs gärna mer om fosfor på Livsmedelsverket.