Gör en korättvis upphandling!

Allt fler konsumenter efterfrågar mat som är producerad med omsorg om djur och natur. De svenska mjölkbönderna driver sin produktion utifrån vår unika djurskyddslag och myndigheternas krav på hänsyn till miljön. 

Därför borde det också vara en självklarhet att den offentliga sektorn ställer samma krav i upphandlingen av mat som våra myndigheter ställer på mjölkproducenterna. Men det är det inte. Bara var femte kommun ställer till exempel djurskyddskrav i sin upphandling. 

Här är våra bästa lästips till dig som vill veta mer om hur du kan påverka den offentliga upphandlingen så att den blir mer korättvis: 

Våra främsta argument för att välja svenska mjölkprodukter i den offentliga upphandlingen är att den svenska mjölken: 

  • Är väl kontrollerad och säker att dricka. 
  • Kommer från kor som får gå ute och beta. I Sverige är det lag på att mjölkkor ska gå på bete och det gör oss världsunika. 
  • Är närproducerad, eftersom att vi har mjölkproduktion i hela landet. Än så länge. Väljer du svenska mjölkprodukter är chansen större att du fortsatt kommer kunna köpa närproducerat. 
  • Kommer från kor som är friska. Och friska kor behöver inte antibiotika. På det viset är svenska mjölkbönder med och bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens – både bland kor och människor.