Gör en ko-rättvis upphandling!

Det är viktigt att ställa rätt krav vid offentlig upphandling av livsmedel. Annars finns risken att maten som serveras i den offentliga sektorn har producerats på ett sätt som är sämre för djur och miljö.

Svenska mjölkbönder producerar mjölk med omsorg om djur och natur. De följer vår unika djurskyddslag och myndigheternas krav på hänsyn till miljön. Det är självklart. Lika självklart borde det vara att den offentliga sektorn ställer samma krav i upphandlingen av livsmedel som ställs på våra bönder i produktionen.

Därför är det bäst att välja svensk mjölk och mjölkprodukter i offentlig upphandlingen: 

  • De kommer från kor som är friska. Och friska kor behöver inte antibiotika. På det viset är svenska mjölkbönder med och bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens – både bland kor och människor. 
  • De är goda, nyttiga och klimatsmarta. Mjölk är den dryck som ger mest näring i relation till sin klimatpåverkan.
  • De är väl kontrollerade och säkra att dricka. 
  • De kommer från kor som får gå ute och beta. I Sverige är det lag på att mjölkkor ska gå på bete och det gör oss världsunika. 
  • De är närproducerade eftersom att vi har mjölkproduktion i hela landet. Än så länge. Väljer du svenska mjölkprodukter är chansen större att du fortsatt kommer kunna köpa närproducerat. 

Hållbarhetskriterier för mjölk från Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för inköp av bland annat mjölk och mjölkprodukter. Dessa bidrar till att nå flera samhälleliga mål inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetskriterierna gör det enklare att upphandla livsmedel i nivå med svensk lagstiftning, som har högre krav på både djurskydd och miljöhänsyn än vad EU:s lagstiftning . Kriterierna främjar svensk livsmedelsproduktion och bidrar till en ökad försörjningstrygghet.

 

Lästips om hur du kan påverka den offentliga upphandlingen så att den blir mer ko-rättvis: 

Barn behöver skolmjölk

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger en näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid.

Mjölk överlägsen måltidsdryck i skolan

Lunchen i skolan är viktig för koncentration och inlärning. Dricker eleven vatten istället för mjölk till skollunchen, så finns det en stor risk att hen inte får i sig tillräckligt mycket näring.

Mjölkkampen - förskolebarn behöver mjölk till lunchen

Vatten istället för mjölk till lunchen i förskolan är ingen bra idé. Barn som dricker vatten istället för mjölk riskerar att få i sig allt för lite näring under dagen.

Därför behövs skolmjölksstödet 

Att servera mjölk i skolan förbättrar näringsintaget för miljontals barn. Därför är det bra att EU ger skolmjölksstöd.