Gratis frukost i skolan: Vad vinner samhället på det? Webbinarium 28 april

LRF Mjölk arbetar sedan en tid tillbaka med skolfrukost. Vi tror att skolfrukost är en viktig del i att erbjuda alla elever goda förutsättningar till hälsa och prestation, oavsett socioekonomiska hemförhållanden. Därför bjuder vi in till ett webbinarium på detta tema.

På webbinariet fokuserar vi på den samhälleliga hållbarhetsaspekten: kostnad för skolan eller kommunen, strategier för att hantera eventuella extra kostnader, för- och nackdelar ur ett samhällsperspektiv, men även vad det betyder ur hälso- och prestationsperspektiv för eleverna.

Petter Lundborg, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet är inbjudna att tala om sin forskning kring den samhällsekonomiska aspekten av skollunch. Utifrån denna presentation tar vi avstamp för att diskutera skolfrukost.

Vi kommer att bjuda in representanter från skola, kommun, SKL, politiker och Rädda Barnen (som ju släppte sin mycket relevanta rapport under hösten 2021 som avslöjar att var femte barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet).

Datum och tid: Torsdag 28 april kl. 09.00-10.30
Plats: Eventet sker digitalt.
Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till nutritions- och kostprofessionen som arbetar med barns hälsa på olika sätt.
Mer info kommer inom kort. Anmäl dig här redan nu! 
Kontaktperson för eventet:
Anki Sundin, nutritionsexpert LRF Mjölk
E-post: ann-kristin.sundin@lrf.se

Ny forskningssammanställning: Frukost viktig för barns hälsa och skolprestation

Att äta en näringsrik frukost varje dag kan förbättra både hälsa och skolresultat. Det visar en sammanställning av 15 forskningsstudier som undersökt hur frukostintag påverkar barns hälsa och hur de presterar i skolan.

Skolfrukost – en demokratisk rättighet?

En bra frukost gör det lättare att ta till sig undervisningen och orka med skolan. Ändå äter inte alla barn frukost. Bara två av tre grundskoleelever äter frukost dagligen. Bland gymnasieeleverna är det ännu färre - bara hälften äter frukost innan de går till skolan.

Ska barn dricka mjölk?

För barn mellan 2 och 17 år är 5 deciliter mager mjölk, fil eller yoghurt per dag ett enkelt sätt att få i sig exempelvis kalcium och vitamin D. Det säger Livsmedelsverket.

1 juni: Sveriges kostchefer tycker till om skolmjölken

Häng med oss på Mjölkens dag den 1 juni när vi på ett direktsänt webbinarium släpper resultaten av en ny undersökning som gjorts bland Sveriges kostchefer om skolmjölk och skolmat.