Inget stöd för att välling ökar risken för diabetes typ 1

Många föräldrar blev säkert oroliga när vällinglarmet slog till för ett par veckor sedan. Lundbaserade forskare drog slutsatsen att torrmjölkspulver, som ju används i välling, skulle kunna öka risken för diabetes typ 1. Det saknas dock stöd i forskningen för detta, och det finns ingen anledning att välja bort vällingen av detta skäl.  

Det kan också vara bra att känna till att forskarna hade: 

1. Förvarat torrmjölk mycket varmare än man normalt förvarar den hemma (45 grader) 

2. Gjort en råttstudie

3. Mätt mängderna av så kallade cytokiner och konstaterat att mängden av dessa blivit förhöjd efter fyra veckors konsumtion av värmebehandlad torrmjölk. Råttorna hade alltså inte utvecklat diabetes typ 1 i denna studie.

Här kan du läsa studien.

Det finns, så vitt vi känner till, ingen undersökning som pekar på att välling eller torrmjölk i sig skulle öka risken för diabetes typ 1. En kortare amningstid än som rekommenderas av Livsmedelsverket har däremot kopplats samman med ökad risk för diabetes typ 1. När spädbarn av något skäl inte ammas blir ersättningen oftast en mjölkbaserad variant. Detta betyder dock inte att torrmjölk, välling eller mjölkersättning baserad på mjölk orsakar diabetes typ 1, utan snarare att amning har en skyddande effekt mot denna sjukdom.

Forskare och medier har också fått kritik från många håll. Se gärna artikel av professor Jonas F Ludvigsson.

Vi Föräldrar publicerade också en nyanserande och förklarande artikel av leg dietist Sara Ask och leg läkare Cecilia Chrapkowska. 

Det var många tidningar och medier som tog in denna artikel utan att ifrågasätta den. Du som arbetar med barn i skolan kanske kan använda detta larm som ett case study i en lektion om källkritik? Kika gärna på Gratis i skolans material här.