Välling ökar inte risken för diabetes typ 1

Med jämna mellanrum dyker det upp varningar i media om att välling kan öka risken för diabetes typ 1. Det stämmer inte och det finns ingen anledning att välja bort välling av detta skäl.

Saknar stöd i forskningen

Så var exempelvis fallet för en tid sedan när Lundbaserade forskare drog slutsatsen att torrmjölkspulver, som ju används i välling, skulle kunna öka risken för diabetes typ 1. Det saknas dock stöd i forskningen för detta, och det finns ingen anledning att välja bort vällingen av detta skäl.

Det finns, så vitt vi känner till, ingen undersökning som pekar på att välling eller torrmjölk i sig skulle öka risken för diabetes typ 1. En kortare amningstid än som rekommenderas av Livsmedelsverket har däremot kopplats samman med ökad risk för diabetes typ 1.

Amning skyddande effekt

När spädbarn av något skäl inte ammas blir ersättningen oftast en mjölkbaserad variant. Men detta betyder inte att torrmjölk, välling eller mjölkersättning baserad på mjölk orsakar diabetes typ 1, utan snarare att amning i sig är kopplat till en skyddande effekt mot denna sjukdom. Varför är ännu oklart.

Är det farligt att dricka mjölk?

Nej, det är inte farligt att dricka eller äta mjölkprodukter. Tvärtom skriver Livsmedelsverket att magra mjölkprodukter bidrar till att minska risken för flera olika sjukdomar,…

Barnsligt nyttigt: Bra mat för barn!

Barnsligt nyttigt är ett pedagogiskt material om matglädje och bra mat till förskolebarn och skolbarn. Barn som vänjs vid bra mat har oftare bra matvanor även senare i livet - något som ökar möjligheten till ett hälsosamt liv.