Jod

Jod ingår i sköldkörtelhormonerna och är mycket viktigt för ämnesomsättningen.

Två deciliter lättmjölk ger 16 % av rekommenderat intag för barn 10–13 år.

För lågt intag minskar sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormonerna T3 och T4, vilket kan leda till struma. För låga nivåer av dessa hormoner sänker den normala ämnesomsättningen och kan leda till viktuppgång, frusenhet, trötthet och nedstämdhet.

För högt intag kan framkalla struma, vid ett långvarigt och överdrivet intag via tillskott.

Bra källor är fisk, skaldjur, jodberikat salt, mjölk och mjölkprodukter.

Läs gärna mer om jod på Livsmedelsverket.