Kossornas kompisar

Kossornas kompisar – vet du vilka de är? Jo, alla fåglar, växter, skalbaggar och fjärilar som är beroende av att korna går ute och betar och skapar de livsmiljöer som behövs. Visste du att en kvadratmeter betesmark är lika rik på arter som en kvadratmeter regnskog? Snacka om att göra miljönytta! Det är det som kallas biologisk mångfald.

Se filmen Kossornas kompisar

 

Svenska kossans miljöfördelar

Den svenska kossan bidrar till biologisk mångfald och miljösmart mjölk och kött. Det kan finnas upp till 40 olika arter på en kvadratmeter naturbetesmark.

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Mjölkkor och biologisk mångfald

i Sverige är igenväxning det största hotet mot utrotningshotade (rödlistade) arter. Den riskerar att påverka 2 200 sällsynta arter negativt. Mjölkkorna behövs för att stoppa igenväxningen.

Äta gräs?

Människans kropp kan inte tillgodogöra sig cellulosan i gräset. Men det kan kon. I vommen, en av kons fyra magar, finns nämligen en komplicerad samling…