Kossornas kompisar

Kossornas kompisar – vet du vilka de är? Jo, alla fåglar, växter, skalbaggar och fjärilar som är beroende av att korna går ute och betar och skapar de livsmiljöer som behövs. Visste du att en kvadratmeter betesmark är lika rik på arter som en kvadratmeter regnskog? Snacka om att göra miljönytta! Det är det som kallas biologisk mångfald.

Se filmen Kossornas kompisar

 

Svenska kossans miljöfördelar

Vi tänker ju oftast på att kon förser oss med mjölk som blir till smör, grädde, yoghurt, fil och ost. Fantastiska och viktiga livsmedel ur…

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Mjölkkor och biologisk mångfald

I Sverige finns det många miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden men särskilt viktiga är öppna gräs- och betesmarker. De mest artrika markerna…

Äta gräs?

Människans kropp kan inte tillgodogöra sig cellulosan i gräset. Men det kan kon. I vommen, en av kons fyra magar, finns nämligen en komplicerad samling…