Magnesium

Magnesium ingår i skelettet och gör det flexibelt och böjligt. Utan magnesium skulle skelettet bli sprött, det vill säga fortfarande hårt men ändå vara benäget att gå sönder. Magnesium ingår i över 300 biokemiska processer i kroppen, inte minst i omsättningen av energi. Det är också viktigt för immunsystemet.

Två deciliter lättmjölk ger 8 % av rekommenderat intag för barn 10–13 år.

För litet intag kan ge illamående, kräkningar, aptitlöshet och kramper. Ibland framställs det i medierna som om var och varannan svensk skulle ha magnesiumbrist, och det står inte sällan att den som lider av kramper och sömnsvårigheter skulle ha nytta av ett tillskott. Det finns några intressanta studier på magnesium och sömnkvalitet, som pekar på att det kan ligga något i detta. Idrottare som ofta drabbas av kramp rapporterar också att de lindrat sina besvär med ett extra intag av magnesium. Dock är intaget av magnesium på befolkningsnivå i Sverige tillräckligt, enligt den största kostvaneundersökningen vi har (Riksmaten 2010–11).

För högt intag av magnesium via tillskott kan orsaka ett onaturligt lågt blodtryck. Yrsel, illamående och svallningar i huden tillhör de lindrigare symtomen på magnesiumförgiftning. Allvarligare förgiftning kan påverka centrala nervsystemet, och ge känselbortfall och förlamning som resultat.

Bra källor är kött, fisk, fågel, ägg, bönor, ärter, linser, frön, nötter och gröna bladgrönsaker.

Läs gärna mer om magnesium på Livsmedelsverket.