Men för klimatet ska vi väl inte dricka mjölk?

Visst om man enbart ska ta hänsyn till klimatet så bör man välja vatten eller kanske till och med läsk, som med sina 0,3 CO2e* per liter dryck har låg klimatpåverkan. Mjölk har en relativ hög påverkan och ligger på ca 1kg CO2e* per liter.

Men inte skulle vi väl tycka att det vore bättre att dricka läsk än mjölk? Nej, för att man måste se på helheten om man ska jämföra olika livsmedel med varandra. Vad bidrar det livsmedlet med till exempel i form av näring och finns det positiva miljöaspekter?

När det gäller näringsinnehållet är mjölk unikt i sin sammansättning, det innehåller helt naturligt 18 av de 22 ämnen som vi behöver få i oss i kosten varje dag. Så det måste man tänka på, och inte enbart titta på hur olika livsmedel påverkar klimatet. Tyvärr finns det idag inget enkelt mått som mäter olika livsmedels totala påverkan eller som tar hänsyn till näringsinnehållet, men som med så mycket annat blir det felaktigt om man enbart tittar på en aspekt av många för att göra en bedömning av vad som är bäst.

När det gäller svensk mjölk så finns det dessutom andra saker som inte ingår i begreppet klimatavtryck nämligen bidraget till miljön. Det att mjölkkon bidrar till biologisk mångfald genom sitt bete, vallens många fördelar och köttet som mjölkkorna också producerar.

Om man enbart jämför livsmedels olika klimatavtryck så ger det en förenklad bild av matens totala påverkan, därför är viktigt att ta in fler aspekter för att få en mer rättvisande bild av hur maten påverkar klimatet, miljön och oss människor.

Så svaret på frågan blir att det bästa för både kropp, miljö och klimatet är att bedöma fler aspekter än enbart klimatavtryck när man väljer sina livsmedel. Och, i de allra flesta fall oavsett vad man väljer, är det en fördel att välja svenska produkter.

*koldioxidekvivalenter, ett mått på klimatutsläpp