Mjölk är 8 gånger bättre än havredryck

Mjölk innehåller dubbelt så mycket näring som sojadryck – i förhållande till dess klimatpåverkan. Jämfört med havredryck är mjölk hela åtta gånger bättre. Mjölken spelar alltså en viktig roll i debatten om hur vi kan äta hållbart.

Att mjölk är ett näringsrikt livsmedel är nyckeln till resultatet. Mjölken innehåller mer näring än sojadryck, havredryck och läsk. Ser man bara till utsläppen från produktionen har mjölk högre utsläpp än läsk. Men att ersätta mjölk med läsk är en dålig idé. Livsmedel är ju inte alltid utbytbara ur näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till klimatutsläppen.

Våra beräkningar bygger på en unik modell där dryckernas näringstäthet har dividerats med den mängd växthusgas som produktionen står för. Det är med andra ord ett mat- och klimatindex. Resultaten publicerades 2010 i den vetenskapliga tidskriften Food and Nutrition Research.