Mjölk hjälper dig att hålla dig frisk

Mjölkprodukter är näringsrika. De har också en gynnsam effekt på hjärtkärlhälsa och är kopplade till minskad risk för diabetes typ 2 och stroke.

Runt om i världen rekommenderar myndigheter att mjölkprodukter gärna får ingå i kosten. I Sverige anger Livsmedelsverket att 2-5 dl mjölk, fil eller yoghurt per dag ger rekommenderade mängder kalcium.

Minskad risk för sjukdomar

En rapport från 2018 visar att mjölkprodukter har en neutral eller gynnsam effekt på hjärtkärlhälsan, och är kopplat till en minskad risk för diabetes typ 2 och stroke. Det gäller både feta och magra produkter.

Näringsrika produkter

Mjölkprodukter är näringsrika. De innehåller bland annat protein, kalcium, vitamin B12, selen, zink och jod. Mjölk, fil och yoghurt är dessutom berikade med vitamin D. Tack vare det kommer en betydande del av svenskarnas intag av kalcium och vitamin D från just mjölkprodukter. Mjölk till maten i förskolan istället för vatten ger en näringstrygghet för barnen.

Även skolmjölk tryggar näringsintaget, visar Riksmaten Ungdom 2016-17. Här skriver man att “skolmaten kan vara en bidragande faktor till att fler måltider av näringstäta livsmedel, till exempel grönsaker, fisk och mjölk, konsumeras under vardagarna”.

Fler källor

Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study

Barn behöver skolmjölk

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger en näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid.

Mjölk minskar risken för diabetes typ 2

Det är bra att äta mjölk och mjölkprodukter: De minskar risken för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar, det menar både nederländska och brittiska forskare. Livsmedelsverket håller med.

Dairy matrix – därför är mjölk så unikt hälsosamt

Trodde du att man kunde göra en produkt motsvarande mjölk genom att bara blanda lite vatten med en gröda och berika med några vitaminer och…

All mjölk är bra för hjärtat

Även feta mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.