Mjölk kopplat till god hälsa

Kostrelaterade hjärtkärlsjukdomar såsom diabetes typ 2 och stroke orsakar miljontals dödsfall varje år. Livsmedel och övergripande kostvanor, snarare än enskilda näringsämnen, har störst betydelse för kroniska sjukdomar.

Runt om i världen rekommenderar myndigheter att mjölkprodukter gärna får ingå i kosten. I Sverige anger Livsmedelsverket att 2-5 dl mjölk, fil eller yoghurt per dag ger rekommenderade mängder kalcium.

Mjölkprodukter är näringsrika med inte minst protein, kalcium, vitamin B12, selen, zink och jod. Mjölk, fil och yoghurt är dessutom berikade med vitamin D. Tack vare det kommer en betydande del av svenskarnas intag av kalcium och vitamin D från just mjölkprodukter, och mjölk till maten i förskolan istället för vatten ger en näringstrygghet för barnen.

Enligt en omfattande meta-analys av Soedamah-Muhtu och de Goede (2018) har mjölkprodukter en neutral eller gynnsam effekt på hjärtkärlhälsan, och är kopplat till en minskad risk för diabetes typ 2 och stroke – och det gäller såväl feta som magra produkter. Läs gärna hela studien kostnadsfritt här. Denna undersökning ger alltså stöd åt den så kallade PURE-studien som kom tidigare i höstas. PURE-studien hittar du här, dock bakom en betalvägg.