Mjölk är bra för hjärtat

Majoriteten av vetenskapliga undersökningar visar att mjölk och mjölkprodukter ingår i ett kostmönster som främjar hälsa och minskad risk för folksjukdomar såsom hjärtkärlsjukdomar. Men ibland dyker det upp enstaka studier som pekar åt ett annat håll, och de får gärna stort medialt genomslag eftersom de verkar ge ett nyhetsvärde. Men vad är det som gör att vissa studier tycks spreta på det här sättet? Det har en forskargrupp i Umeå undersökt, utförd av Johansson och medforskare. 

Att mjölk i allmänhet och svensk mjölk i synnerhet är bra för både hälsa och miljö har vi skrivit om tidigare.

Majoriteten av forskning förknippar konsumtion av mjölk och mjölkprodukter med hälsosam kroppsvikt och skydd mot flera folksjukdomar såsom hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2 och benskörhet. Men som vi vet kan forskning ibland spreta, och då är det intressant att försöka ta reda på varför. En ny, svensk studie har tagit del av statistik från 90 500 deltagare i Västerbotten, och konstaterar att den ohälsa som mjölk och mjölkprodukter ibland förknippas med sannolikt inte beror på mjölkprodukterna som sådana, utan att vissa särskilt utpekade livsmedel såsom smör, grädde och vanlig konsumtionsmjölk i vissa grupper av människor förekommer tillsammans med en livsstil som är förknippad med ohälsa. Dessa ohälsofaktorer kan vara exempelvis rökning och intag av socker.

Mjölk i många former
I detta sammanhang kan det också vara på plats att påminna oss om att mjölk förekommer i kosten i så många olika former, från den mjölk vi häller i glaset via fil och yoghurt till ost av olika fetthalter, smör, grädde och matlagningsprodukter såsom kvarg och creme fraiche. Dessa livsmedel skiljer sig markant från varandra, inte bara ur ett näringsperspektiv och i fetthalt, utan också vilken sorts fett som ingår i livsmedlen, och om där finns några ämnen som kan påverka vår ämnesomsättning i övrigt, direkt eller indirekt. Man pratar inte minst om mikroorganismerna i tarmen och hur vi påverkar dem med våra kostval. Det blir då uppenbart att man då inte säkert får samma utfall av att studera exempelvis grädde som ost, även om fetthalten skulle vara densamma och dessa livsmedel på så vis liknar varandra i någon mån.

En ohälsosam livsstil kan ge specifika livsmedel ”skulden” för ohälsa
I de befolkningsundersökningar som har förknippat konsumtion av mjölk och mjölkprodukter är det sannolikt att faktorer som man av olika skäl inte tagit hänsyn till i statistiken stör studieresultaten, står att läsa i denna svenska studie. Detta är en rimlig förklaring till att resultaten från vissa undersökningar ”spretar” mycket när man jämför olika mjölkprodukter och markörer för hälsa – majoriteten av studier kopplar ihop mjölk och mjölkprodukter med hälsa, en del visar ett uteblivet samband, medan ett fåtal visar ett samband med ohälsa.

Om man undersöker kostens betydelse för hälsan i en vetenskaplig studie, så behöver man vara medveten om framför allt två ting:

1. Om mjölkprodukter slås ihop och studeras som en enhetlig grupp av livsmedel, så finns den uppenbara risken att resultatet faller lite märkligt ut och förefaller ”spreta”. Det beror på att mjölkprodukter är så olika varandra, se ovan.

2. Livsstilsfaktorer är ibland svåra att ta hänsyn till när man utvärderar resultatet av en undersökning. Problemet med det är att livsmedel som kanske är överrepresenterade i en livsstil som i allmänhet är mindre hälsosam får ”skulden” för den ohälsa som denna livsstil bär med sig.

Mjölk och mjölkprodukter ingår som en sund och hälsosam del i en varierad kost

Mot bakgrund av den majoritet av forskning som förknippar mjölk och mjölkprodukter med hälsa, framhåller såväl nordiska som internationella näringsrekommendationer dessa som en del av en hälsosam livsstil och som källa till många viktiga näringsämnen. I våra nordiska näringsrekommendationer specificeras just magra mjölkprodukter. Det är också intressant att minst en mycket stor studie från fem världsdelar förknippar även feta mjölkprodukter med hälsa. Detta är den så kallade PURE-studien. Den finns i fullängd här.