Mjölken behåller sin starka ställning bland svenska folket

I juni 2020 gjorde Novus en undersökning om allmänhetens syn på mjölk, mjölkprodukter och mjölkbönder. Den visar att det stora förtroendet för mjölkbonden är orubbat: 9 av 10 har ett stort förtroende för den svenska mjölkbonden.

Debatten om kor och klimat, liksom mjölk och mjölkalternativ är het just nu. Mjölken ifrågasätts i media och även på skolor och andra offentliga kök. Men mjölk och mjölkprodukter behåller sin starka ställning hos de svenska konsumenterna: 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att det fortsätter att produceras mjölk i Sverige och fler yngre (18-29 år) har faktiskt ökat sin mjölkkonsumtion under första delen av covid-19-pandemin.

De flesta anser också att mjölkprodukter tillverkade i Sverige är bättre för miljön och klimatet än mjölkprodukter producerade utomlands. Det stora förtroendet för de svenska mjölkbönderna och deras arbete för friska djur och god miljö ligger kvar.

Resultaten i korthet:

• 9 av 10 (88%) har ett högt förtroende för den svenska mjölkbonden.
• 9 av 10 anser att det är viktigt att mjölk produceras i Sverige. Motsvarande för smör är något färre (85%) och fil yoghurt (78%). För hårdost anser tre av fyra att det är viktigt att den produceras i Sverige.
• De flesta anser att svenskproducerade mejeriprodukter innebär mindre miljö/klimatpåverkan. Här är ett spann mellan 79% för mjölken och 69% avseende hårdosten
• Tre av fyra har en positiv inställning till mjölk. 7% är negativa.
• Stor andel instämmer i att det är viktigt att svenska mjölkbönder tar väl hand om sina djur och låter sina kor vara ute och beta.
• 2 av 10 dricker aldrig mjölk.
• Mjölk associeras främst med kor, gott, kaffe, Arla, och nyttigt.

Källa:

Allmänhetens syn på mjölk och mjölkprodukter
Novus 30 juni 2020
1034 intervjuer med allmänhet 18-79 år

Vad gör en mjölkbonde på jobbet?

Att en mjölkbonde tar hand om sina kor är ju självklart. Men visst du att hen också behöver vara datasnille, EU-expert, ingenjör, meteorolog och barnmorska?

Välj svenskt för både hälsan och miljön

Finns det mat som är både hälsosam och samtidigt bra för miljön? År 2018 kom en intressant EAT-Lancet-rapport. Den kom bland annat fram till att…

Barn behöver skolmjölk

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger en näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid.

Affisch: Mjölkproduktion – så funkar det

Att följa mjölkens väg från kon på gården hela vägen hem till kylskåpet är en spännande resa som ger tillfälle till lärande om allt från…