Niacin (vitamin B3)

Niacin behövs för omsättning av kolhydrater, fett och protein. En rolig kuriosa är att niacin egentligen inte är ett vitamin per definition, eftersom vi kan producera detta näringsämne från en aminosyra (tryptofan). Trots det får den ha kvar sin status som vitamin.

Två deciliter lättmjölk ger 13 % av rekommenderat intag för flickor och 12 % för pojkar, 10–13 år.

För lågt intag av niacin ses bara i fall där energiintaget överlag är dåligt och otillräckligt näringsrikt och förekommer inte hos friska människor i Sverige. Allvarlig brist resulterar i en bristsjukdom som kallas pellagra och påverkar nervsystemet och huden, och manifesteras med ett typiskt halsband av blödningar.

För högt intag kan leda till rodnad, brännande och stickande känsla runt nacke, ansikte och händer har rapporterats som förgiftningssymptom av niacin. Höga doser kan också ge leverskador efter en lång tids användande.

Bra källor är proteinrika livsmedel såsom mjölk, kött, fisk, fågel, ägg, baljväxter, frön och nötter.

Läs gärna mer om niacin på Livsmedelsverket.