Riboflavin (vitamin B2)

Riboflavin aktiverar och stödjer flera andra näringsämnen i deras uppgifter och effekter i kroppen, bland annat B-vitaminerna niacin, folsyra och B6 samt vitamin K. Riboflavin har också en central roll i ämnesomsättningen, inte minst för omsättningen av kolhydrater och fett.

Två deciliter lättmjölk ger 25 % av rekommenderat intag för flickor och 23 % för pojkar, 10–13 år.

Lågt intag av riboflavin är relativt vanligt i stora delar av världen och många människor ligger i riskzonen för brist, globalt sett. Bristsymtom inkluderar smärta och brännande känsla i tunga, läppar och i munhålan. Tungan kan dessutom bli färgad lila. Blodbrist, smärta i ögon förlust av synskärpa, sprickor i läpparna och munsår tillhör också bristsymtomen. Ett för litet intag av riboflavin är i praktiken dock inget problem för friska personer i Sverige.

Det finns inga exempel på toxiska effekter som uppkommit vid intag av höga intag av riboflavin.

Bra källor är mjölk och mjölkprodukter som tillhör de bästa källorna. Kött, ägg och gröna bladgrönsaker tillhör också gruppen av bra källor.

Läs gärna mer om riboflavin på Livsmedelsverket.