Så här går svensk mjölkproduktion till

Svenska mjölkkor är friska och produktionen resurseffektiv vilket gör svensk mjölk både miljö- och klimatsmart.

Mjölkkor äter gräs, som vi människor inte kan äta, och omvandlar det till ett näringsrikt livsmedel. Gödsel från korna kan användas som näring till nya grödor och till biogas. På detta sätt utgör kon ett naturligt kretslopp.

På sommaren går svenska mjölkkor på bete och under vintern äter de mest gräs som odlats på den egna gården. Detta gör att svenska mjölkkor bidrar till att vi kan nå flera av Riksdagens miljökvalitetsmål.

Vill ni fördjupa er mer i klassrummet om hur mjölkproduktion går till? Beställ eller ladda ner affischen ”Mjölkproduktion – så funkar det” med tillhörande lärarhandledning.