Selen

Selen är viktigt för immunsystemet och utgör ett kraftfullt försvar mot så kallade fria radikaler.

Två deciliter lättmjölk ger 8 % av rekommenderat intag för barn 10–13 år.

För lågt intag kan leda till försämrat immunförsvar och ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Det finns två allvarliga bristsjukdomar: Keshan disease, som bland annat ger hjärtproblem, och Keshan-Beck disease, som orsakar stelhet, svullna och ömmande leder och artrit (inflammation i lederna). Keshan-Beck desease skulle också kunna vara kopplad till förekomsten av mögelgifter i säd och förorenat vatten. Dessa två sjukdomar förekommer inte i en allmänt välnärd befolkning såsom i Sverige, men orsakar stora hälsoproblem i andra delar av världen. Struma kan också förvärras vid en samtidig brist på selen.

För högt intag kan resultera i håravfall, sjukliga hudförändringar och förlust av naglar. Vid allvarlig förgiftning kan det uppstå problem med nervsystemet. Som är fallet med övriga vitaminer och mineraler kan kosten aldrig orsaka denna typ av förgiftning.

Bra källor är fisk, skaldjur, kött, fågel och mjölkprodukter.

Läs gärna mer om selen på Livsmedelsverket.