Skolmatskommissionens slutrapport släpps den 11 mars

Den 11 mars lanserade Skolmatskommissionen sin slutrapport med resultaten av den genomlysning av skolmatsfrågan som man har gjort under 2023.

I slutrapporten presenteras en rad förslag på hur fler skolbarn ska få del av en god, hälsosam och näringsriktig kost i skolan. Det handlar om allt från skolmatens kvalitet och näring, till matsalsmiljö, ekonomi och kunskapsnivå hos både eleverna och personalen.

Lanseringen av Skolmatskommissionens slutrapport

Datum: måndagen den 11 mars 2024

Tid: kl 09.00-10.00

Här kan du ladda ner Skolmatskommissionens slutrapport

Här kan du se lanseringen i efterhand:

Skolmatskommissionens uppdrag har varit att:

  • Undersöka om måltiderna i skolan bör täcka en större andel av energi- och näringsintaget än Livsmedels-verkets rekommendation.
  • Undersöka hur mycket av den rekommenderade energin och näringen som elever i förskola och skola får i sig idag, samt varifrån detta kommer (skolmat, restaurangmat, utrymmesmat med mera).
  • Identifiera möjligheter och utmaningar med daglig och skattefinansierade skolmåltider – utöver skollunch – i alla skolor i Sverige
  • Identifiera ett eventuellt behov av en skolmatspeng.
  • Undersöka om riktlinjer för mat i skola och förskola är tillräckligt tydlig för att kostchefer ska kunna möta dem utifrån ett samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt perspektiv på kort och lång sikt.

Skolmatskommissionens ordförande om resultatet i slutrapporten:

– Skär man i budgeten för skolmaten, då blir det andra kostnader som dyker upp i skolan istället. Bra skolmat vinner hela samhället på, det här är ett oerhört viktigt område, säger Skolmatskommissionens ordförande Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.


Om deltagarna

Anna Nilsson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk, är moderator för panelen.

Paneldeltagare:

Susanne Arvidsson

Skolmatskommissionens ordförande och docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, presenterar resultaten i slutrapporten.

Fredrik Eriksson

En av Sveriges mest erfarna och prisbelönta kockar och krögare. Styrelseledamot i Skolmatskommissionen.

Frida Ålander, Stockholms Stadsmission

Frida Ålander arbetar som utvecklingsledare inom verksamhetsområdet Mötesplatser på Stockholms stadsmission. Styrelseledamot i Skolmatskommissionen.


Skolmatskommissionen är en politiskt och ideologiskt självständig utredning, finansierad av LRF Mjölk.