Välj svenskt för hälsan och miljön

Det finns mat som både är hälsosam och bra för miljön. Mjölk och mjölkprodukter är bra exempel på sådan mat.

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen vi behöver varje dag och svensk mjölkproduktion har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen.

Mjölk och mjölkprodukter är också kopplade till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar: Diabetes typ 2, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.

Mjölk: Mycket näring för liten miljöpåverkan

Vad du väljer att äta är avgörande både för hur du mår och för hur stor miljöpåverkan din mat har. Därför är det viktigt att maten vi producerar och äter är näringsrik, så att inte miljöpåverkan har skett i onödan. Mjölk och mjölkprodukter är exempel på mat som ger mycket näring i relation till den påverkan de har på miljön.

70 procent av klimatpåverkan från den mat vi äter i Sverige sker utomlands. Genom att välja svensk mjölk och svenska mjölkprodukter minskar vi klimatpåverkan totalt sett och vi blir mindre beroende av importerade livsmedel.

Sverige är ett naturligt mjölkland

Vi har rikligt med nederbörd. Det gör att vi med enstaka undantag för mycket torra somrar inte behöver konstbevattna fälten där man odlar foder till korna.

Vi har ett klimat som kor trivs i. Det gör att vi kan producera mjölk utan att tillföra så mycket energi i form av värme eller kyla till stallen.

Friska djur behöver inte antibiotika. Därför har Sverige en av världens lägsta användningar av antibiotika inom lantbruket. Våra bönder förstår vad djuren behöver för att må bra.

Jobbar för minskad miljöpåverkan

Även om svensk mjölkproduktion ligger i framkant miljömässigt behöver vi i Sverige också jobba på att minska den negativa miljöpåverkan från mjölkproduktion och maximera de positiva värdena.

Därför arbetar mjölkbönder och mejerier intensivt med att ställa om till fossilfritt, minska läckage av näringsämnen, och använda foder ännu mer effektivt.

Genom en storsatsning blir dessutom plaståtervinning från och med 2019 en naturlig del av jordbruket.

 

 

All mjölk är bra för hjärtat

Även feta mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.

Men för klimatet ska vi väl inte dricka mjölk?

Visst om man enbart ska ta hänsyn till klimatet så bör man välja vatten eller kanske till och med läsk, som med sina 0,3 CO2e*…

FN gillar också mjölk, precis som vi

Trodde ni att det bara var vi på Hjärta mjölk som gillar mjölk? Så är det inte. I oktober 2016 undertecknade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) en deklaration om hur viktig mjölken är för hela världen.

Dagsranson av kalcium: fyra glas mjölk eller ett kilo spenat

Kalcium är livsviktigt för ett starkt skelett och starka tänder. Det kalcium som finns i mjölk är mycket lättare för kroppen att ta upp än kalcium i andra livsmedel. Därför är mjölk en bra kalciumkälla.