Välj svenskt för både hälsan och miljön

Finns det mat som är både hälsosam och samtidigt bra för miljön?

År 2018 kom en intressant EAT-Lancet-rapport. Den kom bland annat fram till att vi behöver förbättra tekniken inom jordbruket, minska matsvinnet och förändra våra kostvanor.

I artikeln räknade man på en flexitarisk kost med stor andel baljväxter och spannmål och en minskad mängd kött, fisk och mjölk. Forskarna kom fram till upp till 500 gram mjölk per dag och person ryms inom de planetära gränserna, utifrån globala produktionssystem.

Svensk mjölk miljövänlig

Då har man alltså inte tagit hänsyn till att vi i Sverige har en mycket mer effektiv och miljövänlig produktion av mat i allmänhet och mjölk i synnerhet än det globala genomsnittet.

EAT-Lancet-rapporten har också fått stor kritik från olika håll. Läs gärna den nyanserade genomgången ur ett hälsoperspektiv.

Idag sker cirka 70 procent av klimatpåverkan från den mat vi äter i Sverige utomlands. Genom att välja svensk mjölk och mjölkprodukter minskar vi klimatpåverkan totalt sett och vi blir mindre beroende av importerade livsmedel.

Om produktionen av svensk mjölk ökar kan vi också på sikt öka vår export – något som innebär en samtidig export av svenska miljövärden.

Svenska bönder jobbar för minskad miljöpåverkan

Även om svensk mjölkproduktion ligger i framkant miljömässigt behöver vi i Sverige också jobba på att minska den negativa miljöpåverkan från mjölkproduktion och maximera de positiva värdena.

Därför arbetar många mjölkbönder och mejerier sedan länge intensivt med att ställa om till fossilfritt, minska läckage av näringsämnen, och använda foder ännu mer effektivt.

Genom en storsatsning blir dessutom plaståtervinning från och med 2019 en naturlig del av jordbruket.

Mjölk lägst miljöpåverkan

I en undersökning har mjölk lägst klimatpåverkan av alla undersökta drycker i förhållande till sitt näringsinnehåll, tack vare sin näringsrikedom.

All matproduktion innebär en miljöpåverkan och vi äter för att få i oss näring, därmed blir förhållandet mellan näringsinnehållet och påverkan på klimatet avgörande.

Mjölk näringsrikt och bra för hälsan

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag, inte minst kalcium, vitamin D och jod. Dessutom är mjölk berikad med den form av vitamin D som kroppen bäst kan använda.

Mjölk och mjölkprodukter är också kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar (diabetes typ 2, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar).

Mjölk i skolan

När det gäller barn så visar en undersökning beräknad på förskoleluncher att mjölk som måltidsdryck tryggar näringsintaget hos barn, i synnerhet när de äter lite eller ingen lunch alls.

Hållbarast i världen

Svensk mjölk är bland den mest hållbara i världen. Genom att öka vår produktion av mjölk i Sverige så bidrar vi till att öka hållbarheten inom livsmedelsbranschen, här och utomlands. Mjölk ger dessutom mycket näring i förhållande till sin klimatpåverkan och är kopplad till stora hälsofördelar.

Övriga källor

Diets for a better future

Dairy matrix – därför är mjölk så unikt hälsosamt

Trodde du att man kunde göra en produkt motsvarande mjölk genom att bara blanda lite vatten med en gröda och berika med några vitaminer och…

Men för klimatet ska vi väl inte dricka mjölk?

Visst om man enbart ska ta hänsyn till klimatet så bör man välja vatten eller kanske till och med läsk, som med sina 0,3 CO2e*…