Vitamin A

Vitamin A är viktigt för mörkerseende, slemhinnor och produktion av könshormoner. Immunförsvaret är beroende av vitamin A för bildning av T-lymfocyter, så kallade mördarceller.

Två deciliter lättmjölk ger 1,5 % av rekommenderat intag för både barn 10–13 år.

För lågt intag av vitamin A resulterar i sämre mörkerseende och försämrat immunförsvar. Detta är ett problem framför allt i områden där intaget av fett är för lågt, eftersom vitamin A är fettlösligt och därför behöver fett för att tas upp. Samma problem kan så klart uppstå hos människor som av någon anledning väljer att hålla ett extremt lågt fettintag. Brist på vitamin A förekommer normalt inte hos friska barn och vuxna i västvärlden.

För högt intag kan framför allt vara en risk för fosterskador.

Bra källor är matfett, ost, ägg, fett kött och fet fisk, leverpastej och annan inälvsmat, samt gula, gröna, orange och röda frukter, grönsaker och bär.

Läs gärna mer om vitamin A på Livsmedelsverket.