Vitamin B12

Vitamin B12 är mycket viktigt för cellernas ämnesomsättning och när nya celler skapas. Speciellt betydelsefullt är vitamin B12 för bildandet av röda blodkroppar. Vitamin B12 är också helt nödvändigt för nervsystemet.

Två deciliter lättmjölk ger 59 % av rekommenderat intag för barn 10–13 år.

För litet intag kan leda till minskad blodproduktion och negativ påverkan på nervsystemet. Veganer och vegetarianer med ett begränsat intag av mjölk och/eller ägg ligger i riskzonen för brist och rekommenderas att ta ett tillskott. Även människor som står på syradämpande läkemedel på grund av magkatarr och patienter med inflammatorisk sjukdom i tarmen (Crohns eller ulcerös kolit) ligger i riskzonen, eftersom vitamin B12 är beroende av ett lågt pH i magsäcken och en fungerande tjocktarm för att kunna tas upp. Brist på vitamin B12 leder dessutom till brist på folat, eftersom B12 omvandlar lagringsformen av folat till dess aktiva form.

För högt intag: Det finns inga påvisade negativa effekter av vitamin B12.

Bra källor är alla animaliska källor. Vegetabilier innehåller inte B12, Livsmedelsverket rekommenderar därför vegetarianer med begränsat eller inget intag av animaliska livsmedel att ta ett tillskott.

Läs gärna mer om vitamin B12 på Livsmedelsverket.

Läs också gärna Livsmedelsverkets artikel om B12 och hur viktigt det är för barn.