Vitamin C

Vitamin C är en av våra kraftfullaste antioxidanter och ingår, precis som bland annat vitamin E, i vårt immunsystem och skydd mot fria radikaler. Det behövs också för produktion av bindväv och slemhinnor, och för produktion av en signalsubstans i hjärnan som kallas för dopamin.

Två deciliter lättmjölk ger 2,5 % av rekommenderat intag för både barn 10–13 år.

För litet intag kan resultera i försämrat immunförsvar och dålig sårläkning. I riskzonen för C-vitaminbrist ligger de som sällan eller aldrig äter frukt och grönt.

Det är oklart om C-vitamin kan ge några negativa effekter vid för högt intag. Precis som B-vitaminerna är vitamin C vattenlösligt och utsöndras via urinen, och den allmänna uppfattningen är att det inte blir skadligt ens vid stora intag.

Bra källor är frukt och grönt, både färska, frysta och tillagade.

Läs gärna mer om vitamin C på Livsmedelsverket.