Zink

Zink behövs för omsättningen av kolhydrater, fett och protein. Det är också en viktig del i immunsystemet och ingår också i produktionen av könshormoner.

Två deciliter lättmjölk ger 11 % av rekommenderat intag för flickor och 8 % för pojkar, 10–13 år.

För litet intag kan ge förändrade smakförnimmelser och försämrad sårläkning.

För högt intag kan leda till minskade nivåer av HDL, det ”goda” kolesterolet.

Bra källor är kött, fisk, fågel, inälvsmat, nötter och mjölkprodukter.

Läs gärna mer om zink på Livsmedelsverket.