Är mjölk lika viktigt i alla åldrar?

Vårt behov av vitaminer och mineraler är ungefär lika stort hela livet. Mjölkprodukter är näringsrika livsmedel som innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver varje dag, exempelvis kalcium och protein, men också många andra vitaminer och mineraler.

För några åldersgrupper är det särskilt viktigt att dricka mjölk:

Barn. Växande barn behöver mycket näring och energi. Utan mager mjölk till maten är det svårt att nå det rekommenderade intaget av kalcium och vitamin D. Barnens viktigaste kalciumkälla är mjölk och de behöver fem deciliter mjölk, fil eller yoghurt varje dag.

Tonårsflickor. Benmassan byggs upp under de tjugo första levnadsåren och då behövs tillräckligt med kalcium. Det är extra viktigt att flickor bygger upp ett starkt skelett eftersom benmassan minskar i samband med kvinnans klimakterium.

Fysiskt aktiva ungdomar. Ungdomar som idrottar behöver extra mycket energi och näring. Energin behövs för att de ska orka träna och näringen för att bygga upp musklerna och andra funktioner i kroppen. Mjölk och mjölkprodukter ger högvärdigt protein som är lätt för kroppen att tillgodogöra sig.

Gravida kvinnor. Under graviditetens tre sista månader byggs 70 procent av fostrets skelett upp. För detta behövs 100 milligram kalcium extra per dag. Det motsvarar knappt en deciliter mjölk eller en skiva ost. Rekommendationen är 900 milligram per dag.

Ammande kvinnor. Kalciumbehovet ökar under amningstiden. Rekommendationen är även då 900 milligram kalcium per dag, vilket motsvarar en liter mjölk, fil eller yoghurt.

Kvinnor i medelåldern. Kvinnors benmassa minskar i samband med klimakteriet. För att dämpa minskningen är det viktigt att vara fysiskt aktiv och att kosten innehåller tillräckligt mycket kalcium, vitamin D och protein.

Behovet av mjölkens övriga näringsämnen, till exempel riboflavin (vitamin B2), vitamin B12, jod och zink är lika stort som i yngre år.

Kvinnor och män från cirka 65 år. Behovet av energi minskar ju äldre man blir, men näringsbehovet är lika stort som tidigare. Därför är det viktigt att maten man äter är rik på näring. Vid sjukdom är näringsintaget extra viktigt.