Mjölkbranschen satsar ännu mer på hållbarhet

Hållbarhet är något som svenska mjölkbönder alltid har lagt stor vikt vid. Nu finns det gemensamma arbetet med hållbarhet nedtecknad i hållbarhetsmål för hela mjölkbranschen.

Med hjälp av samhället satsar mejerierna på att vara fossilfria år 2030 med en fossilfri mjölkproduktion år 2035. År 2030 ska även svinnet på mejerierna ha minskat med 50 %.

Så arbetet fortsätter, men med ännu större intensitet och ännu mer tillsammans. Med gemensamma krafter ska mjölkbranschen:

  • Vara en lönsam och attraktiv framtidsbransch
  • Främja den biologiska mångfalden
  • Öka klimatnyttan och resurseffektiviteten i företagen

För att nå dit kommer branschen fortsätta arbeta för friska djur, god djurvälfärd, en minskad användning av fossila råvaror och ett minskat matsvinn.

Mjölksektorn har en nyckelroll i att utveckla den svenska livsmedelsproduktionen, så att den blir ännu hållbarare.

Klicka här och läs mer om mjölkens hållbarhetsmål

 

Men för klimatet ska vi väl inte dricka mjölk?

Visst om man enbart ska ta hänsyn till klimatet så bör man välja vatten eller kanske till och med läsk, som med sina 0,3 CO2e*…

Affisch: Mjölkproduktion – så funkar det

Att följa mjölkens väg från kon på gården hela vägen hem till kylskåpet är en spännande resa som ger tillfälle till lärande om allt från…

Kors rapar del av det naturliga kretsloppet

Ja, kor rapar metan som är en växthusgas som påverkar klimatet. Men metan är också en del av kolets naturliga kretslopp och försvinner ur atmosfären efter cirka tio år. I Sverige har utsläppen av metan från kor minskat stadigt de senaste 30 åren.

Mjölkkor och biologisk mångfald

i Sverige är igenväxning det största hotet mot utrotningshotade (rödlistade) arter. Den riskerar att påverka 2 200 sällsynta arter negativt. Mjölkkorna behövs för att stoppa igenväxningen.