Nätet, dieter och matlarm påverkar föräldrars matval

Många föräldrar tycker att det svårt att veta vilken mat som är bäst för deras barn. De påverkas av mediernas matlarm och ger sig gärna ut på nätet för att få hjälp.

I en undersökning från Novus frågade man föräldrar till barn mellan 6 och 15 år om de tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för deras barn och var de söker information om hälsosam mat till barn.

Undersökningen visade att 4 av 10 föräldrar upplever att det är svårt att veta vilken mat som är nyttig för deras barn och att det är vanligare att vända sig till nätet (35 %) för att hitta kunskap kring bra mat för barn, än att vända sig till expertorganisationer och myndigheter som till exempel Livsmedelsverket eller hälso- och sjukvården (30 %).

En annan faktor som påverkar vilken mat föräldrar ger till sina barn är mediernas matlarm. Nästan hälften av föräldrarna svarar att de tar intryck av matlarmen och undviker att ge sina barn livsmedlet som medierna larmat om.

Var femte förälder i undersökningen uppgav att de följer någon diet. LCHF är den vanligaste dieten. Föräldrarnas dieter avspeglas i vad de ger sina barn för mat. Var femte förälder som följer en diet säger att de ger sina barn samma mat som de själva äter.

Sammanfattning av resultaten:

  • Nästan 4 av 10 föräldrar med barn i åldern 6-15 år upplever att det är svårt att veta vilken mat som är näringsrik/nyttig för deras barn.
  • Drygt 3 av 10 föräldrar (35 %) använder sig av nätet när de letar efter information om nyttig mat till sina barn.
  • 1 av 5 föräldrar följer en diet. Detta påverkar vad barnen får att äta.
  • 1 av 5 av dem som följer en diet ger barnen samma mat som de själva äter. LCHF är den vanligaste dieten bland föräldrarna.
  • Matlarm i medierna påverkar föräldrar. Nästan hälften av föräldrarna uppger att matlarm gör att de undviker att ge livsmedlet som det larmas om allt ifrån en kortare tid till helt och hållet.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Hjärta mjölk under 28 april – 4 maj 2017 i hushåll med barn i åldrarna 6-15 år. Totalt genomfördes 1 135 webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel med en deltagarfrekvens på 68 %.

Emanuel Karlsten om mat och dieter i sociala medier

"Ja, vi kommer att lyssna mer på influencers mer än vetenskap och forskning när det gäller kost och hälsa. Vi uppfattar vår favoritbloggare nästan lika naturligt nära som våra vänner. Därför påverkas vi också av de livsstilsbeslut som de tar." Det säger Emanuel Karlsten, journalist och expert på sociala medier.

Amina Manzoor om matlarm i media

Ofta kan vi läsa på löpsedlarna om olika enskilda livsmedel som är antingen livsfarliga eller som kan göra underverk. Det blir så kallade "matlarm". Som konsument är det svårt att veta vad som gäller och hur man ska förhålla sig till de olika larmen. Därför bjöd vi in Amina Manzoor för att prata om just matlarm och hur vi konsumenter kan tänka när vi ser de braskande rubrikerna.

Varning för mat – en bok om varför vi blivit rädda för att äta

Sockerfritt, fettfritt, glutenfritt, laktosfritt, fritt från animaliskt, fritt från tillsatser, fritt från soja, fritt från kolhydrater, fritt från … mat? I boken Varning för mat samlas matskribenter, journalister, forskare och experter för att reda ut hur mat gick från att vara något livsnödvändigt till att betraktas som något potentiellt livsfarligt.

Barnsligt nyttigt: Bra mat för barn!

Barnsligt nyttigt är ett pedagogiskt material om matglädje och bra mat till förskolebarn och skolbarn. Barn som vänjs vid bra mat har oftare bra matvanor även senare i livet - något som ökar möjligheten till ett hälsosamt liv.