Nätet, dieter och larm påverkar föräldrars matval

Många föräldrar tycker att det svårt att veta vilken mat som är bäst för deras barn. Ett stort antal ger sig ut på nätet för att hitta kunskap. Föräldrar påverkas också av mediernas matlarm till den grad att de slutar att ge livsmedlet som det varnas för till sina barn.

Inför Mjölkens dag den 1 juni 2017 frågade man föräldrar till barn mellan 6 och 15 år om de tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för deras barn och var de söker information om hälsosam mat till barn.

Undersökningen visade att 4 av 10 föräldrar upplever att det är svårt att veta vilken mat som är nyttig för deras barn och att det är vanligare att vända sig till nätet (35 %) för att hitta kunskap kring bra mat för barn, än att vända sig till expertorganisationer och myndigheter som till exempel Livsmedelsverket eller hälso- och sjukvården (30 %).

En annan faktor som påverkar vilken mat föräldrar ger till sina barn är mediernas matlarm. Nästan hälften av föräldrarna svarar att de tar intryck av matlarmen och undviker att ge sina barn livsmedlet som medierna larmat om.

– Det är inte underligt att föräldrar idag tycker att det kan vara svårt att veta vad som är bra mat till barn, säger Kerstin Wikmar, leg. dietist på Hjärta mjölk, eftersom så många söker kunskap på nätet och dessutom ständigt matas med olika matlarm som fragmenterar synen på mat och hälsa. Det är svårt att skilja på vad som är fakta och alternativ fakta om man själv inte har expertkunskaperna.

Var femte förälder i undersökningen uppgav att de följer någon diet. LCHF är den vanligaste dieten. Föräldrarnas dieter avspeglas i vad de ger sina barn för mat. Var femte förälder som följer en diet säger att de ger sina barn samma mat som de själva äter.

– Att så många låter sina barn äta samma diet som de själva oroar mig, säger Kerstin Wikmar. För ett barn som växer och utvecklas är det viktigt att inte utesluta livsmedel som ger viktig näring.

Sammanfattning av resultaten:

  • Nästan 4 av 10 föräldrar med barn i åldern 6-15 år upplever att det är svårt att veta vilken mat som är näringsrik/nyttig för deras barn.
  • Drygt 3 av 10 föräldrar (35 %) använder sig av nätet när de letar efter information om nyttig mat till sina barn.
  • 1 av 5 föräldrar följer en diet. Detta påverkar vad barnen får att äta. 1 av 5 av dem som följer en diet ger barnen samma mat som de själva äter. LCHF är den vanligaste dieten bland föräldrarna.
  • Matlarm i medierna påverkar föräldrar. Nästan hälften av föräldrarna uppger att matlarm gör att de undviker att ge livsmedlet som det larmas om allt ifrån en kortare tid till helt och hållet.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Hjärta mjölk under 28 april – 4 maj 2017 i hushåll med barn i åldrarna 6-15 år. Totalt genomfördes 1 135 webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel med en deltagarfrekvens på 68 %.