Sveriges kostchefer: Därför behövs skolmjölken

Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig eller mycket viktig för förskolebarn och skolelever. Extra viktig anses mjölken vara på förskolenivå. Det visar en ny undersökning där kostchefer vid 80 % av Sveriges kommuner svarat.

Av kostcheferna håller 70 % med om att mjölk är den nyttigaste måltidsdrycken för barn i förskolan. Mer än hälften av de tillfrågade kostcheferna anser också att det är viktigt att barn i förskolan dricker mjölk till lunchen varje dag.

Majoriteten av kostcheferna (55 %) håller samtidigt med om att mjölkens bidrag till näringsvärdet i den mat som serveras i skolan är stort. Endast drygt en av tio (11 %) av de tillfrågade håller inte med om påståendet.

I 99 % av kommunerna serveras mjölk till lunchen i både den kommunala grundskolan och gymnasieskolan 5 dagar i veckan. 95 % av kommunerna serverar också mjölk till lunchen i den kommunala förskolan varje dag. Det har inte skett någon förändring i antalet dagar mjölk serveras jämfört med undersökningen 2015.

Mjölk är den vanligaste måltidsdrycken i grundskolan

61 % av de måltidsdrycker som konsumeras på de kommunala grundskolorna består av mjölk, 35 % av vatten och 4 % av växtbaserade drycker. Den främsta anledningen till att erbjuda växtbaserade alternativ är på grund av allergi / intolerans (66 %) eller specialkost (15 %).

När kommunerna ska köpa in mjölk och mjölkprodukter till sina skolor och förskolor lägger kostcheferna mycket stor vikt vid att korna är friska och har det bra samt att användningen av antibiotika är låg.

Skolmjölkstödet – för allas rätt till mjölk i skolan

EU:s skolmjölksstöd är ett stöd till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som serverar mjölk. Syftet med skolmjölkstödet är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk och på så sätt främja en hälsosam kost och sunda matvanor. Av de tillfrågade kostcheferna uppgav 95 % att deras kommun erhåller skolmjölkstöd, 3 % att de inte gjorde det, och resten att de inte visste.

Vid nästan var fjärde kommun (24 %) tror kostcheferna att mjölkserveringen skulle minska något eller kraftigt om skolmjölkstödet halverades, medan 60 % tror att mjölkserveringen skulle förbli oförändrat.

De viktigaste egenskaperna hos skolmaten

Enligt kostcheferna är de viktigaste egenskaperna hos skolmaten att den är god, näringsriktig och kommer från Sverige. Att skolmaten ska vara svensk och närproducerad är de två egenskaper som ökat mest i betydelse på senare år.

Livsmedelskostnaden för lunchen i de kommunala grundskolorna låg under 2020 på 11,30 kr i snitt. Ökningen av livsmedelskostnad har varit måttlig men stabil sedan mätningen började, 2011. Då låg snittkostnaden i landet på 9,48 kronor.

Vegetarisk mat i skolan

Nästan nio av tio kostchefer (87%) upplever att konsumtionen av vegetarisk mat har ökat i de kommunala skolorna under de senaste fem åren. Trenden är att ju större kommun, ju mer upplever man en ökad konsumtion.

Tankar kring mjölktrender framåt

Mer än hälften av kostcheferna (57 %) tror att mjölkkonsumtionen i den svenska skolan kommer att minska under de kommande fem åren. Något färre, 36 % av kostcheferna, tror att mjölkkonsumtionen i förskolan kommer att minska under samma period. I båda fallen har ingen svarat att de tror att konsumtionen kommer att öka.

>> Ladda ned en sammanfattning av undersökningen här

>> Ta del av webbinariet om undersökningen som hölls på Mjölkens dag, den 1 juni 2021

 

Undersökningen genomfördes mellan den 11 februari – 23 mars 2021 med hjälp av webbenkäter. Frågorna skickades till kostchefer eller liknande på alla Sveriges kommuner. Totalt medverkade 233 av landets 290 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 80 %. Undersökningen genomfördes av analysföretaget Argument AB på uppdrag av LRF Mjölk. Datainsamlingen genomfördes av PFM Research AB i Åre.