Välj svensk påskmat och minska klimatavtrycket med en fjärdedel

Du kan äta gott och samtidigt enkelt minska ditt klimatavtryck avsevärt genom att välja svensk mat på påskbuffén. Det visar nya beräkningar från Hjärta mjölk.

Hjärta mjölk har räknat på klimatpåverkan från två tallrikar med påskmat. Den ena med enbart svenska råvaror. Den andra med huvudsakligen importerade råvaror (mjölken är svensk). Tallrikarna innehåller lika mycket näring och energi, men klimatpåverkan från den svenska tallriken är 24 procent lägre.

Påsktallriken från Sverige innehåller:
3 köttbullar
3 små potatisar
2 filéer sill
1 skiva bröd med smör och ost
1 ägghalva
Gräddfil med rödlök och dill
Ärter, vitkål och morötter
1 glas mjölk
2 ordentliga gräddkolor

Klimatpåverkan: 1,5 kg CO2-ekv*

Påsktallriken med importmat innehåller samma sak som den svenska förutom:
2 filéer fjordlax istället för sill
2 lite större, importerade potatisar än de svenska tre, som var lite mindre.
2 chokladpraliner istället för gräddkolor

Klimatpåverkan: 1,9 kg CO2-ekv**

Beräkningarna har gjorts av Anki Sundin, nutritionsexpert på LRF Mjölk. Underlaget kommer framför allt från Öppna listan, ett utdrag från RISEs klimatdatabas för livsmedel (version 1.6), Clune et al (2017) och Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas.

I Sverige är produktionen av livsmedel mycket effektiv. Exempelvis har mjölk från Sverige 60 procent lägre klimatbelastning än det globala genomsnittet och nästan 27 procent lägre än det västeuropeiska. Dessutom är klimatet här uppe i Norden perfekt för kor. Korna i Sverige äter också en stor andel gräs, antingen genom att de själva betar om sommaren eller att de äter hö och ensilage om vintern.

*1,49 med två decimaler
**1,91 med två decimaler

Men för klimatet ska vi väl inte dricka mjölk?

Visst om man enbart ska ta hänsyn till klimatet så bör man välja vatten eller kanske till och med läsk, som med sina 0,3 CO2e*…

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Kors rapar del av det naturliga kretsloppet

Ja, kor rapar metan som är en växthusgas som påverkar klimatet. Men metan är också en del av kolets naturliga kretslopp och försvinner ur atmosfären efter cirka tio år. I Sverige har utsläppen av metan från kor minskat stadigt de senaste 30 åren.

Svenska kossans miljöfördelar

Den svenska kossan bidrar till biologisk mångfald och miljösmart mjölk och kött. Det kan finnas upp till 40 olika arter på en kvadratmeter naturbetesmark.