Mjölk och macka det populäraste mellanmålet

Trots alla nya produkter som dykt upp på marknaden, så är det klassikerna mjölk, macka och frukt som tar hem ligan när föräldrar utnämner sina mellanmålsfavoriter. Därefter kommer fil, yoghurt och grönsaker.

I en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Brödinstitutet och Hjärta mjölk frågade man föräldrar till barn mellan 6 och 15 år om betydelsen av mellanmål och vilket mellanmål som föräldrarna tyckte var bäst.

Resultatet visar att det enklaste mellanmålet fortfarande är det bästa och att mellanmål ses som viktigt för att barnen ska orka hela eftermiddagen.

Högst upp på föräldrarnas lista kommer frukt (86 %), följt av smörgås (80 %), fil och yoghurt (62 %), mjölk (49 %) och grönsaker (39 %). Svaren visar också att 80 % av de tillfrågade föräldrarna tycker att det är viktigt med mellanmål.

Nästan alla barn äter mellanmål åtminstone en gång i veckan. 41 % äter mellanmål varje dag.

Även föräldrarna äter ofta mellanmål. 6 av 10 föräldrar äter mellanmål minst en gång i veckan och då oftast en frukt eller en smörgås. Föräldrar som själva äter mellanmål ser också i högre grad till att ge sina barn mellanmål.

Källa:

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Hjärta mjölk och Brödinstitutet under 14-21 mars 2017 i hushåll med barn i åldrarna 6-15 år. Totalt genomfördes 1 024 webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel med en deltagarfrekvens på 60 %.

Resultat i sammanfattning:

  • Vartannat barn i åldern 6-15 år äter mellanmål någon eller några gånger i veckan. 4 av 10 äter mellanmål varje dag.
  • För 8 av 10 föräldrar är det viktigt att deras barn äter mellanmål och viktigast för de yngre barnen i åldrarna 6-9 år.
  • 7 av 10 anser att den viktigaste anledningen till att deras barn äter mellanmål är att för att få energi att orka med hela eftermiddagen fram till dess att middag/kvällsmål serveras.
  • 7 av 10 tycker att frukt, smörgås, fil/yoghurt eller mjölk är bra mellanmål.
  • Nästan varannan förälder äter själv mellanmål någon eller några dagar i veckan.
  • Föräldrar som äter mellanmål äter oftast en frukt eller en smörgås.

 

Maxa med mellis 

Nu lanserar vi Hjärta mjölks mellismodell för att lära elever mer om hur kroppen funkar och vilka mellis som gör dem starkare och piggare!

Barnsligt nyttigt: Bra mat för barn!

Barnsligt nyttigt är ett pedagogiskt material om matglädje och bra mat till förskolebarn och skolbarn. Barn som vänjs vid bra mat har oftare bra matvanor även senare i livet - något som ökar möjligheten till ett hälsosamt liv. 

Fyra glas mjölk eller ett kilo spenat

Kalcium är livsviktigt för ett starkt skelett och starka tänder. Det kalcium som finns i mjölk är mycket lättare för kroppen att ta upp än kalcium i andra livsmedel. Därför är mjölk en bra kalciumkälla.

Tallriksmodellen från Hjärta mjölk

Mest av grönsaker, rotfrukter och kolhydrater. Lite mindre av protein. Och ett glas mjölk till. Så ska det se ut på din tallrik om du följer Hjärta mjölks tallriksmodell. Då får du i dig allt din kropp behöver.