Helt okej att dricka mjölk till blodpuddingen

Att kalciumrik mat minskar upptaget av järn är en seglivad myt om mat. Därför minns många hur de drack apelsinjuice till blodpuddingen i skolan istället för mjölk. Men kalciumrik mat, till exempel mjölk, hämmar inte upptaget av järn sett över en längre tidsperiod.

Järn finns i kosten i två varianter: Hemjärn och icke-hemjärn. Hemjärnet finns i animaliska livsmedel och är mycket lätt för kroppen att ta upp. Upptaget hämmas inte av några andra ämnen i maten. När vi äter animalier, så spelar det alltså ingen roll vad vi äter och dricker till för att kroppen ska kunna tillgodo göra sig järnet i maten.

Vegetabilisk mat – inget vin

Icke-hemjärn finns i vegetabilisk mat. Här spelar det däremot roll vad vi äter eller dricker till för att kroppen ska kunna ta upp så mycket av järnet som möjligt. I grovt bröd, kaffe, te och rött vin finns det ämnen som försämrar kroppens upptag av järn. Vitamin C, fisk och kött förbättrar upptaget av icke-hemjärn.

Inte heller här har kalcium någon hämmande effekt på järnupptaget när man tittar över längre tidsperioder.

Järn extra viktigt för unga kvinnor

Unga kvinnor drabbas ofta av låga järnnivåer eller till och med järnbrist, bland annat på grund av att de har mens. Har vi redan låga nivåer av järn så är det extra viktigt att vi komponerar våra måltider så att vi ökar förutsättningarna för ett bra upptag av järn från kosten.

Vänta med kaffet

Om du har låga järnnivåer och äter enbart växtbaserad mat, så är det lämpligt att vänta med exempelvis kaffe eller te till ett par, tre timmar efter en järnrik måltid. Det kan också vara klokt att undvika grovt bröd och istället vänta lika länge med denna smörgås för att förbättra förutsättningarna för kroppen att tillgodogöra sig järnet i kosten.

Hur har man gjort?

När man har undersökt järnupptaget från enstaka måltider, så kallade single meal studies, har man oftast tittat på stora intag av kalcium i tillskottsform och hur det påverkar järnupptaget där och då. Här har det framkommit att upptaget av järn, ofta men inte alltid, både hem-järn och icke hem-järn, kan påverkas av kalcium.

När man istället tittar på järnstatus under längre perioder i så kallade långtidsstudier och kopplar det till kalciumintaget via kosten, så blir inte den sämre med ökat intag av kalcium. Om kalciumrika livsmedel hämmade järnupptaget betydligt, så skulle de personer som äter kalciumrika livsmedel till järnrika måltider sannolikt ha sämre järnnivåer i kroppen än de som inte äter kalciumrika livsmedel. Så har inte visat sig vara fallet. Av det skälet har uppfattningen om att kalcium hämmar upptaget av framför allt hem-järn ändrats de senaste åren.

Källor

Gaitán, D., et.al. (2011).  Calcium Does Not Inhibit the Absorption of 5 Milligrams of Nonheme or Heme Iron at Doses Less Than 800 Milligrams in Nonpregnant Women

Bendich, A. (2001) Calcium supplementation and iron status of females

Minihane, A M., Fairweather-Tait, S J. (1998) Effect of calcium supplementation on daily nonheme-iron absorption and long-term iron status

Är du vegetarian? Tänk på det här!

Det finns olika varianter på vegetarisk kost. Traditionellt delas den in i tre olika grupper; lakto-vegetarisk, lakto-ovo-vegetarisk och vegansk kost. I den lakto-vegetariska ingår även…

Kan barn äta veganskt?

Vi får många frågor om barn kan, och ska äta, veganskt. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar på dem.

Helt okej att dricka mjölk till blodpuddingen

Att kalciumrik mat minskar upptaget av järn är en seglivad myt. Därför minns många hur de drack apelsinjuice till blodpuddingen i skolan istället för mjölk. Men kalciumrik mat, till exempel mjölk, hämmar inte upptaget av järn.

Helt okej att dricka mjölk till blodpuddingen

Att kalciumrik mat minskar upptaget av järn är en seglivad myt. Därför minns många hur de drack apelsinjuice till blodpuddingen i skolan istället för mjölk. Men kalciumrik mat, till exempel mjölk, hämmar inte upptaget av järn.