När kan små barn börja dricka mjölk?

Mjölk ska som alla livsmedel introduceras under det första levnadsåret. Från och med att barnet börjar med smakportioner vid fyra till sex månaders ålder kan mjölk användas i matlagningen eller en skvätt till gröten. Smakportioner av fil eller yoghurt som mellanmål är också bra. Syftet med smakportioner är att vänja barnet vid olika smaker.

Mjölk som dryck i mugg eller flaska kan ges när barnet är ungefär ett år.

Enligt Livsmedelsverket är fem deciliter mjölk, fil och yoghurt per dag ett enkelt sätt för barn mellan 1 och 18 år att få i sig det de behöver av bland annat kalcium och vitamin D.

Läs gärna mer om Livsmedelsverkets råd för spädbarn, barn 1-2 år och barn 2-17 år.