Små barn är inte laktosintoleranta

Små barn har ytterst sällan laktosintolerans. Därför är det viktigt att söka vård för att få en riktig diagnos vid magproblem så att man inte missar allvarliga sjukdomar eller tillstånd, som exempelvis glutenintolerans. Att utesluta laktos eller mjölk i onödan gör vardagen krånglig, både för barnet, familjen och förskolan. Om barnet slutar dricka mjölk kan det dessutom få konsekvenser för näringsintaget.

Laktosintolerans debuterar inte förrän tidigast i skolåldern och enligt Vårdguiden i regel oftast i tonåren.  Livsmedelsverket räknar med att 4-10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är laktosintolerant.

Alla barn föds med förmågan att bryta ned laktos. Annars skulle de inte tåla modersmjölken som innehåller betydligt mer laktos än komjölk. Spädbarn har därför mycket hög produktion av laktas i tunntarmen. Laktas är det enzym som bryter ner laktos och som minskar hos den som är laktosintolerant.

Men enligt förskolepersonalen uppger föräldrarna att 2,6 procent av landets förskolebarn är laktosintoleranta (1). Och endast 41 procent av barnen har fått sin diagnos konstaterad av läkare. Det finns inga vetenskapliga belägg för att barn i förskolan skulle vara laktosintoleranta i denna utsträckning. Däremot vet vi att magproblem ofta misstas för laktosintolerans.

Om ett barn får besvär av mjölk är det mest troligt att det är allergiskt mot mjölkens protein. Enligt Livsmedelsverket är 0,5 till 1 procent av barnen (beroende på ålder) allergiska mot mjölkproteiner. Denna allergi växer oftast bort och endast 0,1 till 0,2 procent av den vuxna befolkningen har mjölkproteinallergi.

En annan orsak till att ett barn reagerar på mjölk kan vara obehandlad glutenintolerans. Obehandlad glutenintolerans gör att tarmslemhinnan skadas vilket kan orsaka laktosintolerans (detta brukar kallas sekundär laktosintolerans). Om man behandlar glutenintolerans korrekt läker tarmslemhinnan och man kan dricka mjölk som vanligt igen.

 

Källa:

  1. Servering av mjölk på svenska förskolor. Rapport av Argument på uppdrag av LRF Mjölk 2018.

Hellre låglaktos än laktosfritt i rekommendationer för specialkost

Ingen laktosfri kost till barn under fem år annat än i undantagsfall. Och hellre lite laktos än ingen laktos i maten. Så står det i de nationella rekommendationerna för specialkost i förskola och skola.

Specialkost i onödan

Att begära specialkost, till exempel laktosfritt, i förskola och skola blir allt vanligare, trots att det ibland inte finns medicinsk grund för det. Små barn är inte laktosintoleranta.

Vad är laktos och andra fakta om laktos

Vad är laktos? Laktos är samma sak som mjölksocker. I vilka produkter finns laktos? Laktos finns i mjölk och de flesta mjölkprodukter. Svensk hårdost är…

Hårdost är naturligt laktosfri

All hårdost, oavsett lagringstid, är naturligt fri från laktos. Livsmedel som innehåller mindre än 0,01 gram laktos per 100 gram får kallas laktosfria.