Små barn är inte laktosintoleranta

Små barn är ytterst sällan laktosintoleranta. Därför är det viktigt att söka vård för att få en riktig diagnos vid magproblem, så att man inte missar allvarliga sjukdomar som till exempel glutenintolerans.

Alla barn föds med förmågan att bryta ned laktos. Annars skulle de inte tåla modersmjölken som innehåller betydligt mer laktos än komjölk. Att utesluta laktos eller mjölk i onödan gör vardagen krånglig, både för barnet, familjen och förskolan. Om barnet slutar dricka mjölk kan det dessutom få konsekvenser för näringsintaget.

Debuterar oftast i tonåren

Laktosintolerans debuterar inte förrän tidigast i skolåldern och enligt Vårdguiden i regel oftast i tonåren.  Men en undersökning från 2018 visar att föräldrar tenderar att tro att deras barn är laktosintoleranta även om de inte har fått en läkardiagnos. När man frågade förskolepersonal, fick man svaret att 2,6 procent av landets förskolebarn får laktosfri kost på förskolan eftersom föräldrarna önskar det. Det finns inga vetenskapliga belägg för att barn i förskolan skulle vara laktosintoleranta i denna utsträckning och endast 41 procent av dessa barn hade fått sin diagnos konstaterad av läkare.

Mjölkproteinallergi är något annat

Om ett barn får besvär av mjölk är det mest troligt att det är allergiskt mot mjölkens protein. Enligt Livsmedelsverket är 0,5 till 1 procent av barnen (beroende på ålder) allergiska mot mjölkproteiner. Denna allergi växer oftast bort och endast 0,1 till 0,2 procent av den vuxna befolkningen har mjölkproteinallergi.

Missa inte att kolla glutenintolerans

En annan orsak till att ett barn reagerar på mjölk kan vara obehandlad glutenintolerans. Obehandlad glutenintolerans gör att tarmslemhinnan skadas vilket kan orsaka laktosintolerans (detta brukar kallas sekundär laktosintolerans). Om man behandlar glutenintolerans korrekt läker tarmslemhinnan och man kan dricka mjölk som vanligt igen.

Livsmedelsverket räknar med att 4-10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är laktosintolerant.

Källa

Servering av mjölk på svenska förskolor. Rapport av Argument på uppdrag av LRF Mjölk 2018.

Hellre låglaktos än laktosfritt i rekommendationer för specialkost

Ingen laktosfri kost till barn under fem år annat än i undantagsfall. Och hellre lite laktos än ingen laktos i maten. Så står det i de nationella rekommendationerna för specialkost i förskola och skola.

Specialkost i onödan

Att begära specialkost, till exempel laktosfritt, i förskola och skola blir allt vanligare, trots att det ibland inte finns medicinsk grund för det. Små barn är inte laktosintoleranta.

Allt du behöver veta om laktos

Laktos är samma sak som mjölksocker och finns i mjölk och de flesta mjölkprodukter utom hårdost. Laktos är inte farligt, även om du skulle råka vara laktosintolerant.

Hårdost är naturligt laktosfri

All hårdost, oavsett lagringstid, är naturligt fri från laktos. Livsmedel som innehåller mindre än 0,01 gram laktos per 100 gram får kallas laktosfria.