Nya riktlinjer för specialkost

Förskola och skola ska erbjuda alla elever mat som de kan äta. Den ska inte minst vara god, hälsosam och näringsrik. Men barns behov ser olika ut, och därför är också förutsättningarna olika. Här är specialkosten och den anpassade kosten viktiga för elevens välmående, utveckling och prestation. Den andra sidan av myntet är dock att specialkost och anpassad kost är kostsam för en verksamhet att leverera.

Specialkost

På Kostdagarna för ett par veckor sedan presenterade fokusgruppen för Skola och förskola fem problemområden för specialkost:

1. Otydlig definition – vad är specialkost?

2. Gränsdragning – vad måste måltidsverksamheten leverera?

3. Specialkostintyg/läkarintyg en självklarhet – eller?

4. Ansvarsfördelning mellan berörda aktörer via lagrummen?

5. Bristande kompetens i hanteringen av specialkost

*Wikipedia definierar lagrummet som de specifika avsnitt av den skrivna rätten som skall tillämpas för en given frågeställning.

Anpassad kost

Anpassad kost anses sedan vara maten och miljön som eleven behöver för att kunna klara sin skolgång. På en förskola är det chefen, och på en skola rektorn, som ska bedöma om eleven behöver anpassad kost. Som anpassad kost betraktas:

1. Funktionsnedsättning

2. Religiösa skäl

3. Etiska skäl (vegetariskt, vegan*)

4. Konsistensanpassad kost

5. Separerad kost

6. Kost vid selektivt ätande

*Kost&Närings fokusgrupp rekommenderar dock att barn under 3 år inte ska äta vegansk kost, eftersom man menar att det inte finns något kosttillskott som är anpassade för barn med vegansk kostföring.

Övertygelsekost inte anpassad kost

Vad som inte anses vara anpassad kost är vad Kost&Närings fokusgrupp för Skola och Förskola kallar för ”övertygelsekoster”. Föräldrar som begär att barnen ska få äta enligt en viss diet såsom LCHF, eller glutenfri kost utan läkarintyg, ska inte längre tillmötesgås. Det är kostsamt för verksamheten att erbjuda mat utanför menyn, och ibland är det också näringsmässigt ofördelaktigt för barnet att följa en sådan.

Hellre laktosreducerad än laktosfri kost vid laktosintolerans

Vidare rekommenderar inte fokusgruppen en laktosfri kost vid laktosintolerans, utan en låglaktoskost. Vid laktosintolerans kan man ofta äta mer eller mindre laktos. Fokusgruppen formulerar en riktlinje av med gränsen 2 gram laktos/måltid för låglaktosmåltid.

Läkarintyg vid special- eller anpassad kost

Fokusgruppen menar slutligen att läkarintyg ska förordas endast vid:

  • Svår födoämnesallergi med snabballergisk reaktion (med egenvårdsplan)
  • Multiallergi (med egenvårdsplan)
  • Luftburen födoämnesallergi
  • Vid språksvårigheter

Tydlighet ger trygghet

Självklart ska barn som behöver specialkost och anpassad kost erbjudas det. Men tydligare riktlinjer ger sannolikt trygghet åt förskolechef och rektor att godkänna eller avslå en begäran om specialkost eller anpassad kost. Det leder rimligen till att matkostnaderna i förskola och skola kan minska, vilket är positivt för många gånger redan ekonomiskt ansträngda verksamheter.

Läs gärna mer om arbetet med de nya riktlinjerna på Kost och Näring.