Vad äter kor?

Svenska mjölkkor äter mest gräs, oavsett om de producerar ekologisk eller vanlig mjölk. De betar utomhus på sommaren och på vintern äter de torkat eller konserverat gräs (hö eller ensilage). Mjölkbonden odlar flera olika grässorter och klöver som tillsammans kallas för vall.

En ko äter ungefär 30 kilo gräs och tio kilo kraftfoder varje dag. Kraftfodret består av krossad spannmål som oftast odlas på den egna gården. Dessutom äter korna till exempel åkerbönor, ärtor, raps och soja eftersom de behöver mer protein än det finns i gräs. Andelen soja är ungefär två procent räknat på torrsubstansen, vilket är mindre än det europeiska genomsnittet.

En del kor äter även majs, men inte bara majskornen som vi människor gör utan hela plantan med kolvar och allt. Bonden hackar majsen och konserverar den på samma sätt som gräset.

Drygt 90 procent av mjölkkornas foder är producerat i Sverige. Av de resterande tio procenten kommer hälften från Europa. Allt foder, oavsett ursprung är fritt från GMO. Målet är förstås att odla ännu mer av fodret i Sverige. All soja som används i svensk mjölkproduktion är producerad på ett hållbart sätt. Andelen soja har minskat drastiskt på senare år på grund av att den bytts ut mot exempelvis åkerböna och raps.

Kor omvandlar gräs till bra mat

Kan vi äta det vi ger till korna? Är det inte en omväg att gå via korna istället för att själva äta det vi matar korna med?

Nej. En mjölkko äter mest sådant som vi människor inte kan äta. I kon omvandlas det vi inte kan äta till högvärdigt protein som vi kan äta. Det är vad som händer när gräset går igenom kons fyra magar.

I stora delar av landet går det inte att odla mat till människor, men gräs som kor kan äta växer ofta bra där. Dessutom äter kor också sådant som annars skulle ha gått till spillo, till exempel restprodukter från tillverkning av socker, öl, sprit och rapsolja.

Omvägen genom kon är snarare en genväg till högvärdigt protein! Det visar resultat från ett forskningsprojekt från SLU, Lunds universitet, Uppsala Universitet, LRF Mjölk, Arla Foods och Växa Sverige. Forskarna beräknade hur mycket protein i fodret som är ätligt och inte för människan och beräknade hur effektiv omvandlingen är av foderprotein till mjölkprotein.

Så låt gärna gräset ta omvägen genom kon. Du hittar hela rapporten här.

Kossornas kompisar

Kossornas kompisar - vet du vilka de är? Kolla in filmen om biologisk mångfald här!

Svenska kossans miljöfördelar

Den svenska kossan bidrar till biologisk mångfald och miljösmart mjölk och kött. Det kan finnas upp till 40 olika arter på en kvadratmeter naturbetesmark.

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Varför är mjölken vit när gräset är grönt?

Det enkla svaret är att mjölken faktiskt inte är vit liksom gräset inte är grönt – det är bara så våra ögon uppfattar det. Och…