Vad äter kor?

Svenska mjölkkor äter mest gräs. Oavsett om de producerar ekologisk eller vanlig mjölk. De betar utomhus på sommaren och på vintern äter de torkat eller konserverat gräs (hö eller ensilage). Mjölkbonden odlar flera olika grässorter och klöver som tillsammans kallas för vall.

En ko äter ungefär 30 kilo gräs och tio kilo kraftfoder varje dag. Kraftfodret består av krossad spannmål som oftast odlas på den egna gården. Dessutom äter korna till exempel åkerbönor, ärtor, raps och soja eftersom de behöver mer protein än det finns i gräs. Andelen soja är ungefär två procent räknat på torrsubstansen, det är mindre än det europeiska genomsnittet.

En del kor äter även majs, men inte bara majskornen som vi människor gör utan hela plantan med kolvar och allt. Bonden hackar majsen och konserverar den på samma sätt som gräset.

Drygt 90 procent av mjölkkornas foder är producerat i Sverige. Av de resterande tio procenten kommer hälften från Europa. Allt foder, oavsett ursprung är fritt från GMO. Målet är förstås att odla ännu mer av fodret i Sverige. All soja som används i svensk mjölkproduktion är producerad på ett hållbart sätt. Andelen soja har minskat drastiskt på senare år på grund av att den bytts ut mot exempelvis åkerböna och raps.

Kor omvandlar gräs till bra mat

Kan vi äta det vi ger till korna? Är det inte en omväg att gå via korna istället för att själva äta det vi matar korna med?

Nej. En mjölkko äter mest sådant som vi människor inte kan äta. I kon omvandlas det vi inte kan äta till högvärdigt protein som vi kan äta. Det är vad som händer när gräset går igenom kons fyra magar.

I stora delar av landet går det inte att odla mat till människor, men gräs som kor kan äta växer ofta bra där. Dessutom äter kor också sådant som annars skulle ha gått till spillo, till exempel restprodukter från tillverkning av socker, öl, sprit och rapsolja.

Omvägen genom kon är snarare en genväg till högvärdigt protein! Det visar resultat från ett forskningsprojekt från SLU, Lunds universitet, Uppsala Universitet, LRF Mjölk, Arla Foods och Växa Sverige. Forskarna beräknade hur mycket protein i fodret som är ätligt och inte för människan och beräknade hur effektiv omvandlingen är av foderprotein till mjölkprotein.

Så låt gärna gräset ta omvägen genom kon. Du hittar hela rapporten här.

Hur bor kor?

I Sverige bor mer än hälften av mjölkkorna i stall där de går lösa. De bestämmer själva när de vill äta och vila. I de här lösdriftstallen finns ofta en automatisk mjölkningsmaskin, en mjölkrobot, dit korna går för att mjölkas två till tre gånger om dagen. I roboten finns det även lite pellets som hon kan äta under tiden hon mjölkas. Efter mjölkningen kliver kon i ett fotbad för att hålla klövarna rena. Om det inte finns en mjölkrobot mjölkar bonden sina kor varje morgon och kväll med en mjölkningsmaskin.

Stallet är indelat i olika avdelningar. I liggavdelningen finns det madrasser eller mattor för att det ska vara bekvämt för korna att vila där. Bonden lägger halm eller sågspån på mattorna för att det ska vara rent och torrt. Det finns en sovplats för varje ko.

Och vid foderbordet finns det mat dygnet runt. Oftast hö, ensilage och halm. Kraftfoder äter kon i särskilda automater och chipet som sitter i hennes halsband berättar hur mycket mat just hon behöver ha. I vissa stall finns också automatiska ryktborstar som korna kan stå och klia sig mot.

När det är dags att kalva får kon vara i lugn och ro i en särskild kalvningsbox. Där kan mjölkbonden se om henne lite extra.

När man bygger nytt stall bygger man för lösdrift, men i äldre stallbyggnader står korna oftast bundna vid sin egen plats. Där har hon lätt att komma åt både vatten och mat. Även här finns en matta eller madrass att stå och ligga på, och halm eller sågspån.

På sommaren går alla mjölkkor i Sverige ute på bete. Hur länge de går ute varierar. Eftersom sommaren är längre i södra Sverige kan de gå ute lite längre där. Korna är ganska lika oss människor – är det för varmt går de gärna in. Likaså om det är för blött. På en del gårdar kan korna promenera ut och in som de vill.

Hur svenska kor bor, betar och ska skötas styrs av regler. Kravet på sommarbete är unikt för Sverige. Vi har också strängare regler för djurskydd än andra länder. Utöver det gör många mer än lagen kräver – svenska mjölkbönder är bland de bästa i världen på att ta hand om sina djur.