Hur bor kor?

I Sverige bor mer än hälften av mjölkkorna i stall där de går lösa. De bestämmer själva när de vill äta och vila. I de här lösdriftstallen finns ofta en automatisk mjölkningsmaskin, en mjölkrobot, dit korna går för att mjölkas två till tre gånger om dagen.

I roboten finns det även lite pellets som hon kan äta under tiden hon mjölkas. Efter mjölkningen kliver kon i ett fotbad för att hålla klövarna rena. Om det inte finns en mjölkrobot mjölkar bonden sina kor varje morgon och kväll med en mjölkningsmaskin.

Stallet är indelat i olika avdelningar. I liggavdelningen finns det madrasser eller mattor för att det ska vara bekvämt för korna att vila där. Bonden lägger halm eller sågspån på mattorna för att det ska vara rent och torrt. Det finns en sovplats för varje ko och vid foderbordet finns det mat dygnet runt, oftast hö och ensilage. Kraftfoder äter kon i särskilda automater och chipet som sitter i hennes halsband berättar hur mycket mat just hon behöver ha. I vissa stall finns också automatiska ryktborstar, nästan som borstarna i en biltvätt, som korna kan stå och klia sig mot.

När det är dags att kalva får kon vara i lugn och ro i en särskild kalvningsbox. Där kan mjölkbonden se om henne lite extra.

När ett nytt stall byggs så byggs det för lösdrift, men i äldre stallbyggnader står korna oftast bundna vid sin egen plats. Där har hon lätt att komma åt både vatten och mat. Även här finns en matta eller madrass att stå och ligga på, och halm eller sågspån.

På sommaren går alla mjölkkor i Sverige ute på bete. Hur länge de går ute varierar, eftersom sommaren är längre i södra Sverige kan de gå ute lite längre där. Korna är ganska lika oss människor – är det för varmt går de gärna in. Likaså om det är för blött. På en del gårdar kan korna promenera ut och in som de vill.

Hur svenska kor bor, betar och ska skötas styrs av regler. Kravet på sommarbete är unikt för Sverige. Vi har också strängare regler för djurskydd än andra länder. Utöver det gör många mer än lagen kräver – svenska mjölkbönder är bland de bästa i världen på att ta hand om sina djur.

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Vad äter kor?

Svenska mjölkkor äter mest gräs, oavsett om de producerar ekologisk eller vanlig mjölk. Mjölkbonden odlar flera olika grässorter och klöver som tillsammans kallas för vall.

Äta gräs?

Människans kropp kan inte tillgodogöra sig cellulosan i gräset. Men det kan kon. I vommen, en av kons fyra magar, finns nämligen en komplicerad samling…

Mjölkens färd – från ko till bord

Vad händer egentligen från det att mjölken lämnar kon till den kommer till ditt mjölkglas? Här får du följa mjölken på färden!