Mjölkens färd – från ko till bord

Vad händer egentligen från det att mjölken lämnar kon till den kommer till ditt mjölkglas? Här får du följa mjölken på färden!

När korna har mjölkats samlas mjölken i en tank på gården och kyls ner till 4 °C. Mjölkbilen kör mjölken till mejeriet där den pumpas in i kylda silotankar och förvaras innan den blir olika mjölkprodukter och förpackas.

Mjölken kontrolleras både på gården och mejeriet så att den håller bra kvalitet. Lukt och smak, samt fett-,  protein- och bakteriehalt samt celltal är det som kontrolleras. Här säkerställs det också att mjölken inte innehåller några rester av antibiotika eller andra främmande ämnen. På mejerier genomgår mjölken ett antal processteg som omfattar separering, standardisering, homogenisering, pastörisering och eventuell tillsats av vitamin D innan den förpackas.

Separering och standardisering

Mjölkens naturliga fetthalt är ungefär 4,2 procent. För att mejerierna ska kunna erbjuda mjölk med olika fetthalter skiljs grädden från skummjölken i en separator.

Mjölkens naturliga fetthalt är ungefär 4,2 procent

När grädden återblandas med skummjölken bestäms fetthalten på mjölken. Detta kallas standardisering och betyder att mjölk med olika fetthalter kan produceras, till exempel 0,5 procent för lättmjölk, 1,5 procent för mellanmjölk och 3,0 procent för standardmjölk. Mjölk med naturlig fetthalt går direkt till värmebehandling utan separering, och i minimjölk med 0,1 procent fetthalt tillsätts ingen grädde alls.

Homogenisering

Om mjölken inte homogeniseras lägger sig mjölkens fett som ett gräddskikt på ytan. Vid homogeniseringen går mjölkfettet igenom en smal kanal, en så kallad spalt, med hög hastighet. Fettkulorna delas upp efter spalten på grund av turbulens och virvelbildning. Homogeniseringen gör att fettkulorna får en mindre storlek och då flyter de inte upp till ytan. Ohomogeniserad mjölk säljs under namn som gammaldags mjölk eller lantmjölk.

Vitaminberikning

I Sverige är det ett lagkrav att berika mjölk, fil och yoghurt (med en fetthalt på högst 3 procent) med vitamin D eftersom vi får i oss för lite av vitaminet.

Pastörisering

Mjölken hettas upp till 72–76 °C i 15 sekunder för att pastöriseras. Vid pastöriseringen dödas sjukdomsframkallande och produktförstörande bakterier vilket gör att mjölken håller längre.

Paketering

Efter pastöriseringen förpackas mjölken och kyls ner till cirka 5 °C. Innan mjölken lämnar mejeriet förpackas den för att distribueras ut till affären. Det är viktigt att hålla mjölken kall under alla dessa steg för att mjölken ska bibehålla sin kvalitet och hållbarhet.

 

Näringsämnen på ditt mjölkpaket

På mjölkpaketet deklareras ett antal näringsämnen som finns i mjölken. I näringsdeklarationen anges mängden näring per 100 gram (cirka 1 deciliter) och procent av Dagligt referensintag…

Svensk mjölk – ett säkert livsmedel

Längs med mjölkens färd från kon till ditt frukostbord finns många kontroller för att garantera att den svenska mjölken faktiskt är bland den säkraste i…

Hur bor kor?

I Sverige bor mer än hälften av mjölkkorna i stall där de går lösa. De bestämmer själva när de vill äta och vila.

Vad äter kor?

Svenska mjölkkor äter mest gräs, oavsett om de producerar ekologisk eller vanlig mjölk. Mjölkbonden odlar flera olika grässorter och klöver som tillsammans kallas för vall.