Vad är pastörisering?

Pastörisering är en värmebehandling som dödar bakterier och andra mikroorganismer som finns i mjölken. Anledningen är att bakterier och mikroorganismer som inte är hälsosamma, till exempel ehec och campylobacter, dör. Pastöriseringen innebär också att mjölken håller sig färsk längre.

Det är ett lagkrav att all mjölk och grädde som säljs i butik i Sverige ska vara pastöriserad. Undantag gäller för små mängder som säljs eller skänks bort till konsumenter direkt från mjölkgården.

Dryckesmjölk lågpastöriseras, vilket innebär att den hettas upp till 72-76 grader i 15 sekunder. Innehållet av fettlösliga vitaminer, fettsyror och proteiner påverkas inte av pastörisering. De vattenlösliga vitaminerna folat, tiamin, vitamin B6, vitamin B12 och vitamin C är de enda näringsämnen som minskar marginellt i samband med pastöriseringen. De näringsvärden som deklareras på förpackningarna avser pastöriserad mjölk.

UHT och ESL

Pastörisering kan ske vid olika temperaturer. UHT-pastörisering, UHT, innebär upphettning till cirka 140 grader i 2-5 sekunder. UHT-behandlad mjölk förpackas aseptiskt i speciella förpackningar. Mjölken får lång hållbarhet och kan förvaras i rumstemperatur, så länge förpackningen är obruten. UHT-behandlad mjölk får en kokt smak.

Ytterligare en typ av värmebehandling är ESL, Extended Shelf Life. Mjölken värms då upp till cirka 127 grader. Mjölken får längre hållbarhet än lågpastöriserad mjölk, men är fortfarande en kylvara.

Är det farligt att dricka opastöriserad mjölk?

Ja, det kan vara farligt. Sjukdomsframkallande bakterier som ehec, salmonella, listeria, campylobakter och stafylokocker kan finnas i opastöriserad mjölk. Därför är det lag på att all mjölk ska pastöriseras innan den säljs till konsumenter.

Pastöriseringen oskadliggör bakterierna effektivt. År 1937 infördes pastöriseringskrav på mjölk i Sverige. Anledningen var då att man ville bryta en av smittvägarna för tuberkulos som nu inte längre finns i mjölk.

Opastöriserad mjölk får inte säljas i butik utan får bara säljas eller skänkas bort i liten skala på bondgårdar direkt till konsument.