Mjölk minskar risken för diabetes typ 2

Det är bra att äta mjölk och mjölkprodukter. En kost som innehåller mjölk och mjölkprodukter minskar risken för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar. Det menar både nederländska och brittiska forskare. Livsmedelsverket håller med.

Diabetes typ 2 är den vanligaste typen av diabetes i Sverige. Sjukdomen gör att kroppen har svårt att hålla en lagom blodsockernivå eftersom insulinet som kroppen producerar inte räcker till.

Sjukdomen är ärftlig, men kan förvärras av stress, dåliga matvanor och för lite fysisk aktivitet. Att röra på sig och äta hälsosamt kan hjälpa till att hålla sockerhalten i blodet inom normala nivåer.

Minskad risk för diabetes och hjärtkärlsjukdomar

En stor sammanställning av flera studier som gjorts av nederländska och brittiska forskare visar att mjölk och mjölkprodukter kan minska risken för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Det gäller både feta och magra produkter.

Livsmedelsverket konstaterar att magra mjölkprodukter bidrar till att minska risken för flera sjukdomar, som typ 2-diabetes, högt blodtryck och stroke.

Rådet från Livsmedelsverket är att dricka eller äta 2-5 deciliter mjölk, fil eller yoghurt per dag beroende på hur mycket vi äter av andra mjölkprodukter, till exempel ost, för att vi ska få i oss tillräckligt med exempelvis kalcium.

 

Dairy matrix – hemligheten bakom mjölkens hälsoeffekter

Att plocka isär mjölkprodukter i enskilda näringsämnen och äta dem var för sig ger inte alls samma inverkan på hälsan som att äta eller dricka mjölk, yoghurt och ost som de är. Fenomenet kallas för dairy matrix.

Mjölk minskar risken för diabetes typ 2

Det är bra att äta mjölk och mjölkprodukter: De minskar risken för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar, det menar både nederländska och brittiska forskare. Livsmedelsverket håller med.

All mjölk är bra för hjärtat

Även feta mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.