All mjölk är bra för hjärtat

Även fet mjölk och feta mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.

Globalt och även i Norden rekommenderar hälsomyndigheterna att vi bör välja magra mjölkprodukter för att få mjölkens alla goda näringsämnen utan att få för mycket fett. Men nu tycks inte bara magra mjölkprodukter vara kopplade till hälsa, utan även feta sådana.

Mycket och fet mjölk kopplat till god hälsa

En av de första, stora studierna på feta mjölkprodukter är den så kallade PURE-studien. Den visar att en hög konsumtion av mjölk och mjölkprodukter (i studien definierat som motsvarande 2 dl om dagen), även feta sådana, är kopplade till god hälsa. PURE-studien har följts av flera andra studier som visar på samma sak, till exempel Soedamah-Muhtu och de Goede.

Glöm inte matrix!

En kanske avgörande fråga när det gäller utvärderingen av den näring och kost vi får i oss är att vi måste ta hänsyn till kosten i sin helhet, inte enstaka näringsämnen. Förståelsen för detta stavas numer food matrix, eller – i mjölkens fall – dairy matrix. Det har vi skrivit mer om här.

Forskning och rapporter om mjölk

Det är viktigt för oss att du ska kunna känna dig trygg med de faktaunderlag och den forskning vi använder oss av när vi informerar om mjölk och mjölkprodukter. Därför har vi här sammanställt några av de viktigaste länkarna till myndigheter, forskningsinstanser och organisationer som jobbar med mjölk och mjölkprodukter ur ett vetenskapligt perspektiv.

Kan mjölk minska risken för högt blodtryck?

Ja, magra mjölkprodukter bidrar, enligt Livsmedelsverket, till att minska risken för flera olika sjukdomar, bland annat högt blodtryck, stroke och typ 2-diabetes. Risken för hjärt-kärlsjukdom…

Mjölk minskar risken för diabetes typ 2

Det är bra att äta mjölk och mjölkprodukter: De minskar risken för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar, det menar både nederländska och brittiska forskare. Livsmedelsverket håller med.

Dairy matrix – hemligheten bakom mjölkens hälsoeffekter

Att plocka isär mjölkprodukter i enskilda näringsämnen och äta dem var för sig ger inte alls samma inverkan på hälsan som att äta eller dricka mjölk, yoghurt och ost som de är. Fenomenet kallas för dairy matrix.