Dairy matrix – hemligheten bakom mjölkens hälsoeffekter

Att plocka isär mjölk och mjölkprodukter i enskilda näringsämnen och äta dem var för sig ger inte alls samma inverkan på hälsan som att till exempel äta eller dricka mjölk, yoghurt och ost. Fenomenet kallas dairy matrix.

Mjölk och mjölkprodukter har en unik kombination av struktur, konsistens och näring som också ger en unik hälsoeffekt.

Mat eller ingredienser?

Tänk dig en nybakad sockerkaka som fortfarande är ljummen efter att ha gräddats färdigt i ugnen. Tänk dig sedan att du äter alla ingredienser i sockerkakan, men en i taget. Ägg, socker, bakpulver, vaniljsocker, smör, mjölk och vetemjöl. Inte direkt samma upplevelse, eller hur?

Smak, struktur och näring samverkar

Samma sak gäller the dairy matrix: det går inte att plocka sönder mjölk och mjölkprodukter i enskilda beståndsdelar och tro att det ger samma effekt att äta dessa enskilda näringsämnen som att äta själva mjölkprodukten. När struktur, konsistens och näring samverkar ger det en helt annan effekt än när du äter varje näringsämne för sig.

Dra inte allt mättat fett över en kam

Helheten är viktigare än delarna. Det kan förklara varför mjölkprodukter har goda effekter på hälsan trots att de som till exempel ost, innehåller mättat fett och salt. Forskning visar även att just ost, men även andra feta mjölkprodukter inte inverkar negativt på blodtrycket trots att de innehåller mättat fett. De verkar snarare vara kopplade till en minskad risk för hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2. Det tyder på att det är viktigt att titta på vilket livsmedel de mättade fettsyrorna kommer ifrån och inte dra alla livsmedel som innehåller mättat fett över en kam.

Hälsoeffekten beror på typ av livsmedel

Det går heller inte att utgå från att två olika livsmedel med lika mycket av vissa näringsämnen ger samma effekt på hälsan. Forskning har visat att trots att mjölk och kalciumberikad sojadryck innehåller ungefär lika mycket kalcium, så har dryckerna inte alls samma hälsoeffekt. Beroende på hur man får i sig kalcium och i vilket livsmedel, så varierar effekten på hälsan.

Framtida kostrekommendationer bör ta hänsyn till på vilket sätt ett helt livsmedel påverkar hälsan, snarare än att enbart utgå från att två livsmedel med liknande näringsinnehåll har samma hälsoeffekter.

Kostråden bör anpassas

Sammantaget finns det underlag för att mjölkprodukter har andra, och mer positiva, effekter på hälsan i form av hela livsmedel än tillskott av specifika näringsämnen som finns i mjölk. Det finns också bevis för att andra drycker än mjölk inte ger samma hälsoeffekter som mjölk, även om de berikas med näringsämnen till samma nivå. Nu behövs det studier för att se om skillnaderna i hälsoeffekter finns kvar även efter att det har gått lång tid.

Fenomenet dairy matrix betyder alltså att det finns något annat, något mer, som påverkar hälsoeffekterna från ett livsmedel än de ingående näringsämnena.  Det innebär i sin tur att det finns ett starkt incitament att forska mer på hela livsmedel och deras respektive hälsoeffekter. Följden av det blir en nödvändig anpassning av kostråden efter denna nya kunskap för att inte felaktigt utgå från att två livsmedel som delvis har samma näringsnivåer också skulle ha samma effekter på hälsan.

Övriga källor

McCabe, Parameswaran. Prebiotic and probiotic regulation of bone health: role of the intestine and its microbiome. Curr Osteoporos Rep. 2015;13:365-71.

Faghih et al. Comparison of the effects of cows’ milk, fortified soy milk, and calcium supplement on weight and fat loss in premenopausal overweight and obese women. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011;21:499-503.

Capel F et al. Metabolomics reveals plausible interactive effects between dairy product consumption and metabolic syndrome in humans, Clin Nutr. 2019; 07. In press.

Soedamah-Muthu et al. Dairy consumption and incidence of hypertension: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Hypertension. 2012;60:1131-7.

Crippa G et al. Os 04-04 antihypertensive effect of milk-derivative tripeptides. randomized, double-blind, placebo-controlled study on the effects of grana padano cheese dop in hypertensive patients. J Hypertens 2016;34(1):55-6.  

Mat bättre än piller - food matrix

Vi äter inte enskilda näringsämnen. Vi äter mat. Med en unik kombination av smak, konsistens och näring som också ger en unik hälsoeffekt.

Forskning och rapporter om mjölk

Det är viktigt för oss att du ska kunna känna dig trygg med de faktaunderlag och den forskning vi använder oss av när vi informerar om mjölk och mjölkprodukter. Därför har vi här sammanställt några av de viktigaste länkarna till myndigheter, forskningsinstanser och organisationer som jobbar med mjölk och mjölkprodukter ur ett vetenskapligt perspektiv.

Mjölk hjälper dig att hålla dig frisk

Mjölk och mjölkprodukter är näringsrika och har en positiv effekt på många av våra vanligaste folksjukdomar, till exempel stroke och diabetes typ 2.

All mjölk är bra för hjärtat

Även feta mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.