Mjölk den perfekta sportdrycken

Den perfekta sportdrycken är en dryck som smakar gott, kan drickas i stora mängder och som återvätskar kroppen med så liten vätskeförlust via urin som möjligt. Det är faktiskt en beskrivning av mjölk. Kanske är mjölk – och till och med chokladmjölk – den perfekta sportdrycken.

Vem som helst som har tränat hårt en varm sommardag vet vad vätska betyder för prestationen. Vi får också hela tiden höra att den som tränar hårt kan ha svårt att dricka ikapp sina förluster. Dock verkar faktiskt törstsignalerna vara fullt tillräckliga för att stimulera tillräckligt vätskeintag, och vatten räcker för de allra flesta som tränar. Men ibland kan man behöva ta till något som trumfar vatten för att på så begränsad mängd som möjligt återvätska kroppen och säkerställa saltbalansen.

Mjölk optimalt?
Oftast räcker alltså vatten vid träning. Men det finns undantag. Det är inte ovanligt att uthållighetsidrottare på elitnivå förlorar 1,5 liter vätska per timme via svettning. Ändå är det inte värdefullt att försöka dricka mer än ungefär en liter per timme, eftersom det motsvarar magtömningshastigheten.

Mjölk innehåller både salter och kolhydrater i mängder som liknar många kommersiellt tillgängliga sportdrycker. Just salter och kolhydrater ökar upptaget av vätska och möjligheten att behålla den. Därför ingår dessa ämnen i de allra flesta sportdryckerna på marknaden. I en undersökning lät man elva försökspersoner träna med upprepade start och stopp i varmt klimat och förlora motsvarande 1,8 procent av sin kroppsvikt via svett. Efter träningen fick de dricka 150 procent av denna volym i form av vatten, sportdryck, lättmjölk eller lättmjölk med tillsats av salt (20 mM NaCl). Man samlade in urinprov under fem timmar efter avslutad träning och kom fram till att den dryck som gav minst urinmängd, det vill säga gav bäst återvätskning, var just mjölk. Med mjölk förlorade försökspersonerna inte mer än 611 ml urin – eller 550 ml med mjölk med salt i – medan vätskeförlusten med vatten eller sportdryck som vätskekälla var det dubbla (1205 respektive 1184 ml). Resultaten pekar på att mjölk kan vara effektivt för att återvätska snabbt efter träning och kan användas som sådan av alla utom av dem med allergi eller intolerans. Dessutom innehåller mjölk mycket högvärdigt protein, som är viktigt för muskelproteinsyntesen.

Chokladmjölk i sportdrycksflaskan?

Med detta som bakgrund har det till och med föreslagits att chokladmjölk skulle vara en lämplig sportdryck. Här hittar vi ju salt i tillfredsställande mängd, mycket kolhydrater och – inte att förakta – en smak som de allra flesta uppskattar, vilket gör att vi gärna dricker mycket. Om du har tränat hårt och droppsvettats mycket en dag, så kan faktiskt chokladmjölk vara ett alternativ till sportdryck för snabb återvätskning. De allra flesta av oss kan nöja sig med vatten, men det kan ju vara kul att veta att en av de bästa sportdryckerna som finns faktiskt står i mjölkdisken i affären.