Så konsumerar ungdomar mjölk i Sverige

I Livsmedelsverkets senaste nationella undersökning Riksmaten ungdom studerades matvanorna, däribland mjölkkonsumtion, hos ungdomar i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Enligt undersökningen är mediankonsumtionen av mjölk, fil och yoghurt 238 gram per dag och av ost (inklusive bland annat keso och kvarg) 23 gram per dag bland ungdomarna. Tabellen nedan visar mjölkkonsumtionen mellan olika åldrar och kön.

Mjölkdrickandet minskar med åldern och är lägst bland flickor i årskurs 2 på gymnasiet. Det var dock ovanligt att välja vegetabiliska ersättningsprodukter för mjölk, fil och yoghurt. Bland flickorna i årskurs 2 på gymnasiet var det bara 7 % som gjort detta.

Ungdomar som äter små mängder av eller helt utesluter mjölk och mjölkprodukter går miste om de näringsämnen som mjölkprodukter är en bra källa till. Enligt undersökningen bidrar konsumtion mejeriprodukter med betydande andelar av vitamin A (27 %), D (35 %), B6 (11 %), B12 (37 %), tiamin (15 %), riboflavin (33 %). niacin (10 %), folat (21 %), fosfor (25 %), kalcium (40 %), kalium (23 %), magnesium (16 %), selen (16 %) och zink (17 %).

Beroende på hur mycket av till exempel ost man äter, är rådet från Livsmedelsverket för både barn och vuxna att konsumera 2-5 deciliter mjölk och mjölkprodukter per dag för att få i sig tillräckligt med kalcium.

Barn och tonåringar mellan 10 och 17 år behöver få i sig 900 milligram kalcium om dagen. En halv liter mjölk ger halva rekommenderade mängden av vitamin D. Särskilt viktigt är det att få i sig tillräckligt av bland annat kalcium och vitamin D medan skelettet fortfarande byggs upp, vilket sker upp till 20-25 års ålder.

Undersökningen visar dessutom att ungdomarna oftast dricker och äter mjölk och mjölkprodukter på vardagarna och att skolmaten kan vara en bidragande faktor till att fler måltider av näringstäta livsmedel, till exempel grönsaker, fisk och mjölk, konsumeras under vardagarna.