Många riskerar brist på vitamin D

Livsmedelsverket har identifierat fyra riskgrupper för brist på D-vitamin. De råder nu alla som inte äter fisk och/eller berikade produkter att ta ett tillskott av vitamin D.

De övriga tre riskgrupperna är som tidigare barn yngre än två år, människor med begränsad solexponering och äldre över 75 år.

Enligt undersökningen Riksmaten Ungdom kan så många som var tionde ungdom ha brist på vitamin D, vilket självklart är alarmerande, inte minst eftersom dålig D-vitaminstatus kan påverka skeletthälsan negativt.

Som bekant är det inte många livsmedel som bidrar med vitamin D i kosten. I första hand är det fisk, ägg (där det är själva äggulan som innehåller vitamin D) och berikade produkter. Här följer en lista på några livsmedel.

Extra intressant är att kantareller innehåller förhållandevis stora mängder vitamin D. Dock krävs 65 gram per dag, varje dag, för att motsvara rekommendationen om 10 ug. Det är få människor som äter så mycket kantareller, så i praktiken borde de övriga livsmedlen vara bland de bättre källorna. Vegetariska livsmedel innehåller inte vitamin D. Grova vegetabilier är däremot viktiga källor till inte minst fullkorn.