Skolfrukost – en demokratisk rättighet?

En bra frukost gör det lättare att ta till sig undervisningen och orka med skolan. Ändå äter inte alla barn frukost. Bara två av tre grundskoleelever äter frukost dagligen. Bland gymnasieeleverna är det ännu färre – bara hälften äter frukost innan de går till skolan.

Här kan du titta på ett seminarium som handlar om frukost i skolan och som grundar sig på Arlas undersökning Frukostbarometern

Idag får alla skolbarn i Sverige gratis lunch i skolan. Gratis skolmat säkrar att barn får i sig tillräckligt med näring för att orka med en hel skoldag och ta till sig undervisningen på ett bra sätt. Gratis skolmat och skolmjölk hjälper också till att utjämna skillnader i näringsintag hos barn oavsett socioekonomisk bakgrund.

Därför är gratis mat i skolan en demokratifråga. Oavsett hemförhållanden och bakgrund ska alla barn ha samma förutsättningar att ta till sig undervisningen.

Varje satsad lunchkrona fyrdubblades

Att gratis skolmat verkligen spelar roll för studieresultat och hälsa ända upp i vuxen ålder visar forskare från Lunds och Stockholms universitet som har utvärderat samhällseffekterna av den fria skollunchen som infördes av kommunerna på 60-talet. Resultaten visar att de elever som fick lunch i skolan under sina nio grundskoleår hade tre procent högre livstidsinkomst än de som inte fick lunch i grundskolan. Forskarna upptäckte också att eleverna blev längre, hade bättre hälsa i vuxen ålder samt nådde en högre utbildningsnivå.

De såg också att de resurser som samhället satsade i form av gratis skollunch kom tillbaka fyrfaldigt i form av elevernas högre livstidsinkomst som vuxna. Varje satsad lunchkrona blev en samhällsvinst på fyra kronor.

Frukost ökade kognitiv förmåga

Det finns också forskning som visar att barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan. Kinesiska forskare jämförde kognitiva funktioner (hur vår hjärna hanterar information, bl.a. att minnas, planera, analysera, förstå och använda språk), för barn som nästan alltid åt frukost med barn som inte gjorde det.

Resultaten visade att regelbundet frukostintag ökade barnens kognitiva förmåga, de visade helt enkelt upp bättre skolresultat.

Dags för gratis skolfrukost

Alla barn får gratis lunch i skolan, men alla barn får inte frukost hemma innan de går till skolan. Av samma skäl som skollunchen infördes, man var orolig för att barnen inte fick i sig den näring de behöver samt att det ingår i ett jämställt samhälle att alla ska ha samma chans i skolan, så är det nu dags att införa gratis skolfrukost.

Skolmjölk viktig del i skolmaten

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid. En del aktörer och enskilda grupper tycker att mjölk som livsmedel inte behövs, eftersom maten vi äter i Sverige är så pass näringsrik ändå. Men utan mjölk till måltiden skulle många barn inte nå upp till rekommendationerna för flera viktiga näringsämnen.

 

 

 

Barn behöver skolmjölk

Mjölk som måltidsdryck i skola och förskola ger en näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid.

Sveriges kostchefer: Därför behövs skolmjölken

Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig eller mycket viktig för förskolebarn och skolelever. Extra viktig anses mjölken vara på förskolenivå.

Därför behövs skolmjölksstödet 

Att servera mjölk i skolan förbättrar näringsintaget för miljontals barn. Därför är det bra att EU ger skolmjölksstöd.

Ungdomar och mjölk

Ett stort glas mjölk och två skivor ost. Det äter de flesta barn och ungdomar varje dag. Men ju äldre barnen och ungdomarna blir, desto mindre mjölk dricker de och desto mer ost äter de.