Vad gör en mjölkbonde på jobbet?

En mjölkbonde tar hand om sina kor, mjölkar, odlar foder och sköter om sina marker och byggnader förstås. Men visste du hur mycket annat som förväntas av en mjölkbonde? Svar: En hel del.

Sverige behöver fler mjölkbönder, men om det ska bli verklighet så måste det vara enklare att vara bonde.

En mjölkbondes vardag styrs av regelverk från ett antal myndigheter, bland annat från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Samt givetvis regler om arbetsrätt och skattelagstiftning. Sammantaget är det ett tjugotal olika regler och förordningar som kräver mycket administration.

Mjölkföretag är ofta familje- eller enmansföretag men regelverket är detsamma för alla typer av företag – små som multinationella. Det innebär att den administrativa bördan blir oerhört tung för just mjölkbonden.

Mjölkbönderna behöver ett regelverk anpassat för småföretagare. Och det gäller på alla områden – från djur och natur till livsmedel. Mjölkbonden är navet på landsbygden och fokus för mjölkföretaget borde vara på att sköta djur och marker. Den administrativa bördan behöver därför anpassas efter företaget och dess resurser.