Vad gör en mjölkbonde på jobbet?

Att en mjölkbonde tar hand om sina kor är ju självklart. Men visst du att hen också behöver vara datasnille, EU-expert, ingenjör, meteorolog och barnmorska?

De flesta bönder älskar sitt yrke för att de får jobba med djur och natur. Men idag krävs det mer än att stoppa fröer i jorden, skörda, utfodra korna och mjölka. Dagens bönder driver avancerade företag, odlar trots variationer i vädret, är duktiga på att planera, lagar och fixar grejer och ser till att djuren är friska och mår bra.

Kor har också personnummer

Det är mycket en bonde måste hålla koll på. Visste du till exempel att varje nötkreatur har ett speciellt ID-nummer, precis som vi människor har personnummer? ID-numret används för att hålla koll på var djuret finns och hur det mår, till exempel om det blir sjukt eller behöver slaktas.

Bonden måste följa hundratals lagar

Att vara mjölkbonde innebär också många kontakter med kommunen, länsstyrelsen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Det krävs inrapporteringar, olika tillstånd och många ansökningar och administration. Sammantaget måste en mjölkbonde hålla reda på flera hundra olika lagar och regler.

Hjälp av en  mjölkrobot

På mjölkgården finns också mycket teknik och utrustning. Många bönder har till exempel mjölkrobot. Kon går då själv till roboten när hon känner att det är dags att mjölkas. Kor älskar rutiner och mår bra av dem. Samtidigt som kon mjölkas samlar roboten in data. Det gör att bonden kan hålla koll på hur korna mår, både i lagården och på skärmen.

Kor har egna menyer

De flesta kor har ett halsband med en transponder. Den innehåller information om just den kon, till exempel hur mycket mat hon behöver för att producera mjölk och må bra. Kon får sin mat i en foderautomat som läser av transpondern och ger kon exakt det foder hon behöver.

För att räkna ut varje kos foderstat (meny för kor), så använder bonden särskilda dataprogram. Ibland tar hen hjälp av utfodringsspecialister, en slags dietister för kor.

Även i odlingen används modern teknik där maskinerna är uppkopplade och till exempel kan räkna ut exakt hur mycket gödsel som behövs på ett speciellt område på åkern.

Håller landsbygden levande

Mjölkföretag är ofta familje- eller enmansföretag men de håller även andra, både stora och små företag på landsbygden, sysselsatta. De köper många olika varor och tjänster som ger en levande landsbygd, till exempel varuleveranser, post, hantverkare, veterinärer, rådgivare och maskintjänster.

Bönderna säljer också tjänster ibland. På vintern när vissa maskiner inte används i odlingen skottar de snö eller sandar gator i samhällena närheten. Eller hjälper till när det är kris, som när gödseltunnorna kan användas för att släcka skogsbränder.

Dessutom ger de oss biologisk mångfald. Bönder är experter på mycket.

Hur bor kor?

I Sverige bor mer än hälften av mjölkkorna i stall där de går lösa. De bestämmer själva när de vill äta och vila.

Gör en ko-rättvis upphandling!

Det är viktigt att ställa rätt krav vid offentlig upphandling av livsmedel. Annars finns risken att maten som serveras på offentliga anrättningar har producerats på ett sätt som är sämre för djuren och miljön.

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Vad äter kor?

Svenska mjölkkor äter mest gräs, oavsett om de producerar ekologisk eller vanlig mjölk. Mjölkbonden odlar flera olika grässorter och klöver som tillsammans kallas för vall.